Světový den bezpečnosti práce oslavili osvětou

Zdroj: 

Další příklad, jak lze oslavit světový den bezpečnosti práce a připomenout zaměstnancům, že bezpečnost je třeba brát vážně, poslala firma Tebodin, inženýrská a konzultační společnost.

Dle Výzkumného ústavu bezpečnosti práce počet smrtelných pracovních úrazů u nás v roce 2015 stoupl proti roku předcházejícímu o 16 případů a dosáhl celkového počtu 132 případů z celkových 41 951 evidovaných pracovních úrazů. Z toho bylo 12 žen, kdy se jednalo o maximum v posledních 10 letech. Smrtelné úrazy při výkonu práce mají bohužel vzrůstající trend nejen v České republice, ale i v zahraničí. Například jen v Británii při práci v roce 2015 zemřelo 144 pracovníků. „Podle Mezinárodní organizace práce v roce 2016 bylo celkem celosvětově zaznamenáno dokonce 2 350 000 smrtelných pracovních úrazů a nemocí. Toto neuvěřitelné číslo však rozhodně není konečné právě díky chybějícím, nesprávným či neúplným sběrům dat v jednotlivých zemích světa. Právě proto byl v letošní kampani kladen důraz na správný sběr dat a na osvětu ve firmách. Stavební obor patří mezi oblasti s vysokým rizikem úrazů, proto bereme bezpečnost práce opravdu vážně a zapojujeme se do aktivit na podporu lepší informovanosti,“ vysvětluje Petr Kábrt, HSE Manager Pražské kanceláře společnosti Tebodin.

Bezpečnost práce je třeba brát vážně

Dlouhodobé statistiky ukazují, že je třeba věnovat bezpečnosti práce větší pozornost. Proto naše kancelář vyzvala také kolegy ze světa, se kterými úzce spolupracujeme, abychom společně věnovali svůj čas edukačním aktivitám právě o bezpečnosti na pracovišti. Chceme tím nejen zvýšit povědomí o BOZP napříč našimi týmy, ale také jít příkladem našim klientům, pro které nastavení BOZP procesů často zajišťujeme jako jednu z mnoha služeb,” uvedl Petr Kábrt. Ve všech kancelářích Tebodinu v Evropě, na Středním východě a v Asii se proto 28. dubna 2017 konalo ráno a odpoledne tříhodinové školení CPR (kardio-pulmonální resuscitace) a první pomoci vedené profesionály pro vybrané zástupce jednotlivých oddělení. Tito zástupci měli dále za úkol se o své poznatky podělit se zbytkem týmu. Během školení si účastníci vyzkoušeli záchranu života v praxi.

Zaměstnanci, kteří se právě neúčastnili CPR školení, navštívili prezentaci, kde se dozvěděli o praktickém ošetření různých úrazů a stavů zraněného či nemocného, o správné ergonomii, o bezpečné práci se zobrazovacími jednotkami, o relaxačním cvičení v práci, o zdravém životním stylu atd.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail