aerosoly

30.12.2010
The impact of aerosols on human health is increasingly discussed in the recent years. However, the firm assessment of the health risk due to exposure to aerosols is hindered by a lack of sufficient supporting data. Because the highest levels to aerosols are likely to be encountered in workplaces, protection of health of exposed workers by implementation of adequate protective measures is a priority. The research in this area includes identification of sources of exposure, exposure assessment, detailed characterization of the aerosol materials and biological effects thereof as well as the development of appropriate protective measures. A program of screening measurements and evaluation of protective measures at selected workplaces was recently launched by the Occupational Safety Research Institute (VÚBP) in Prague. In this paper, an example of the aerosol exposure assessment in a metallurgical plant as well as its interpretation is presented. Based on both the experimental findings and critical analysis of the current knowledge it is concluded that the presence of aerosols in workplace air is an important issue of occupational safety and health, deserving systematic attention and qualified management.
12.07.2010
A quartz test powder aerosol was dispersed in a cylindrical resuspension chamber (V=0.437 m3, S=0.35 m2, S/V=8.38) and the temporal variation of size distribution was viewed on-line by an APS (Aerodynamic Particle Sizer) analyzer under the conditions of a controlled temperature of 20°C and a relative humidity (RH) of 50 %. The optimal mass load of the powder (with the highest mass concentrations after suspension) was 10 mg. The total number of 300 size distributions was used to calculate the average number and mass size distribution. The number or mass median particle diameter was 1.07 μm or 2.42 μm respectively. the median particle diameters were later used as input parameters into the mathematical models of project SPREAD. Deposition velocities of the particles suspended in the chamber were studied under the conditions of ventilators on and ventilators off. The calculated deposition velocity obtained with switched off ventilators was compared to the model of terminal settling velocity. The results were within 10 % agreement. The particle median diameters were inputted together with the surface parameters used in project SPREAD in the Raupach model and the change of deposition velocity with increasing wind speed was evaluated. It was found that increasing wind velocity and obstacles have the highest influence on the deposition velocity of particles of this size.
18.05.2010
Zdroj:
Recenze na knihu: Aerosols handbook : measurement, dosimetry, and health effects
05.10.2009
Metalworking fluids are utilized during machining to cool, clean, lubricate and protect tools and workpieces. The formation of polydisperse aerosols from metalworking fluids in machining operations poses a potential health risks to machine operators. Aim of the paper is clarify mechanisms of metalworking fluid mist generation and characterize control strategies for reducing occupational exposure to mist on the basis of literature review.
30.01.2009
Tato zpráva předkládá informaci o mezinárodní konferenci AAAR 27th Annual Conference konané v říjnu 2008 v USA, které se zúčastnili také zástupci řešitelského týmu projektu SPREAD z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a společnosti T-SOFT. Na konferenci byly prezentovány výsledky řešení projektu a rozvíjeny možnosti naší spolupráce na mezinárodním poli. Diskuse se zástupci renomovaných zahraničních institucí přinesla nejen celou řadu zajímavých podnětů, které přispějí k dalšímu řešení projektu, ale také výraznou měrou přispěla k rozšíření povědomí o úrovni výzkumu aerosolů prováděného v České republice.
30.01.2009
Tento článek navazuje na předchozí dva díly publikace zaměřené na prezentaci výzkumného projektu č. 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření ohrožujících událostí – SPREAD“ a celé téma završuje rekapitulací získaných výsledků. Pro připomenutí, první díl byl zaměřen na popis přípravy terénních testů, výběr lokality, vhodných termínů a dalších náležitostí důležitých pro provádění vlastních testů. V druhém díle pak byly popsány postupy a materiálně-technické zajištění testů, průběh jejich provádění a také způsobu organizace práce v terénu. Tento, v pořadí již třetí a závěrečný díl, se pak snaží prezentovat způsob vyhodnocení získaných experimentálních dat a předkládá jejich interpretaci, tolik důležitou pro ověření modelu rozptylu oblaku aerosolu vzniklého výbuchem.
31.05.2006
Zdroj:
Krátkodobé i dlouhodobé zdravotní potíže mohou způsobovat částice prachu, mlhy nebo kouře, zvané též aerosoly. Článek seznamuje, v jakém prostředí a při jakých činnostech nám částice hrozí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail