Mezinárodní konference AAAR 27th Annual Conference

International AAAR 27th Annual Conference

Petr Skřehot1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., skrehot@vubp-praha.cz

Abstrakt

Tato zpráva předkládá informaci o mezinárodní konferenci AAAR 27th Annual Conference konané v říjnu 2008 v USA, které se zúčastnili také zástupci řešitelského týmu projektu SPREAD z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a společnosti T-SOFT. Na konferenci byly prezentovány výsledky řešení projektu a rozvíjeny možnosti naší spolupráce na mezinárodním poli. Diskuse se zástupci renomovaných zahraničních institucí přinesla nejen celou řadu zajímavých podnětů, které přispějí k dalšímu řešení projektu, ale také výraznou měrou přispěla k rozšíření povědomí o úrovni výzkumu aerosolů prováděného v České republice.

Klíčová slova: konference, aerosoly, modelování, rozptyl, terénní testy, atmosféra

Abstract

This article brings brief information about AAAR 27th Annual Conference which took place on October 2008 in USA. Participants of the conference were also members of project SPREAD team from ther Occupational Safety Research Institute and T-SOFT. They presented results of SPREAD project and tried to establish co-operation in unternational scale. They discussed results and shared knowledge about this Czech project at international level.

Key words: conference, aerosols, modelling, dispersion, field tests, atmosphere

Ve dnech 19. 10. až 24. 10. 2008 se v Orlandu na Floridě konala mezinárodní konference Americké společnosti pro výzkum aerosolů (The American Association for Aerosol Research AAAR), která má již dlouholetou tradici. Celkem zde 1440 odborníků z celého světa prezentovalo výsledky svých projektů, jejichž ústředním tématem byl výzkum aerosolů. Region střední Evropy zde zastupovala pouze Česká republika, která zde měla 7 zástupců z celkem čtyř institucí (VÚBP, v.v.i., Univerzita Karlova, T-SOFT a VUT Brno). Konference se konala v hotelu Rosen Shingle Creek a to v celkem 14 sekcích, z nichž každý den probíhaly 4 sekce. Samostatnou sekci pak tvořila Poster Session, která probíhala plné 3 dny. V této sekci byl prezentován příspěvek projektu SPREAD s názvem „Dispersal of Coarse Aerosol from Explosive Blast: Field Measurements“ (ev. číslo 5C.02), který jsme aktivně prezentovali ve dnech 22. a 23.10.

Náš příspěvek, který prezentoval výsledky terénních testů konaných v rámci projektu SPREAD (1H-PK2/35: Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí), vzbudil u odborné veřejnosti poměrně velký ohlas. Zájem odborné veřejnosti byl také o naše informační materiály, které byly zcela rozebrány již během prvních dvou dnů konference. Mezi nejzajímavější ohlasy lze zmínit zájem ze strany představitelů U.S. Environmental Protection Agency, Lawrence Livermore National Laboratory, Clarkson University, Pace University, Rensselear Polytechnic Institute (všichni z USA) a Civil Protection Institute (Izrael). Zástupci z americké EPA měli na konferenci příspěvek na podobné téma, avšak jak se při diskuzi ukázalo, rozsah jejich výzkumných aktivit se omezil pouze na dva terénní testy, které měly simulovat explozi malé špinavé bomby s radioaktivním Cesiem-137. Stejně jako řešitelé projektu SPREAD sledovala tato skupina rozptyl vzniklého oblaku a měřila depozici spadu. Jelikož smysl práce projektu SPREAD i jejich projektu je stejný, projevili zástupci EPA zájem o spolupráci při dalším vývoji znalostí a také nabídli možnost společné publikace v některém z amerických odborných časopisů (Journal of Occupational Safety and Environmental Health nebo Hazads Materials). Další, kdo projevil zájem o náš příspěvek, byl zástupce z Lawrence Livermore National Laboratory, který nám sdělil, že v minulosti podobný projekt jejich institut řešil, avšak nikoli v tak velkém rozsahu. Hlavní příčinou současného stavu stagnace řešení podobných témat v civilním sektoru v USA je skutečnost, že není snadné získat od úřadů povolení k provádění terénních testů. Proto také byly naše terénní testy hodnoceny jako velice netradiční a o výsledky byl zájem. Ostatní účastníci Poster Session, kteří se u našeho posteru zastavili, nám sdělovali podobné zkušenosti a utvrdili nás, že práce na projektu tohoto druhu je ve světě mimořádná.

Konference probíhala podle programu (viz příloha) a každý účastník měl možnost účastnit se přednášek ve všech sekcích. Každý den proběhla mezi 8 a 9 hodinou ranní plenární přednáška, kterou přednášel vždy některý ze světově uznávaných odborníků v oblasti výzkumu aerosolů (např. W.C. Hinds, K.R. Smith, B. E. Wyslouzil, C. Sioutas, S.M. Kreidenweis nebo P.K. Hopke). Plenární přednášky řídil předseda konferenčního výboru prof. W.W. Nazaroff. Kromě běžných konferenčních přednášek bylo možné zúčastnit se také Tutorial Session, která představovala soubor 4 obsáhlých vzdělávacích přednášek, v nichž byly zdůrazněny základní fyzikální a chemické procesy spojené s rozptylem aerosolů v ovzduší a také vlivem expozice aerosolům na lidské zdraví (např. Aerosol Mechanics I - přednášející prof. Hopke, Numerical Modelling of Miltiphase Flows - přednášející dr. Sean Garrick, Aerosol-Cloud Interaction - přednášející dr. A. Nenes a Human Aerosol Exposure - přednášející prof. Nazaroff).

Bližší informace z konference jsou dostupné na adrese http://aaar.conference2008.org/index.php.

Hotel Rosen Shingle Creek v Orlandu, místo konání konference

Obráze 1: Hotel Rosen Shingle Creek v Orlandu, místo konání konference

Pohled na informační panely u vstupu do hlavního sálu

Obrázek 2: Pohled na informační panely u vstupu do hlavního sálu

Diskuze s účastníky konference o výstupech projektu SPREAD během Poster Session

Obrázek 3: Diskuze s účastníky konference o výstupech projektu SPREAD během Poster Session

Diskuse s účastníky konference o výstupech projektu SPREAD během Poster Session

Obrázek 4:Diskuse s účastníky konference o výstupech projektu SPREAD během Poster Session

Pohled na část posterových prezentací

Obrázek 5: Pohled na část posterových prezentací

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail