Co jsou jemné částice?

Zdroj: 

Krátkodobé i dlouhodobé zdravotní potíže mohou způsobovat částice prachu, mlhy nebo kouře, zvané též aerosoly. Článek seznamuje, v jakém prostředí a při jakých činnostech nám částice hrozí.

Částice přenášené vzduchem, také nazývané aerosoly, jsou pevné částice nebo jemné kapénky, které se vznášejí ve vzduchu. Mohou způsobovat krátkodobé nebo dlouhodobé zdravotní potíže, protože mohou poškodit plíce nebo vnikat do krevního toku. Čím jsou částice menší, tím déle zůstávají ve vzduchu, takže se zvyšuje riziko, že budou vdechnuty. Aerosoly se mohou vyskytovat ve formě prachu, mlhy nebo kouře.

Prach

Prach přenášený vzduchem vzniká při dělení pevných látek na malé částice, např. při rozbíjení, broušení nebo mletí pevných, nepoddajných materiálů jako beton, dřevo a kov. Dalšími typy prachu jsou uhelný, křemičitý a slídový prach v dolech, keramických dílnách a chemických závodech. V chemickém a farmaceutickém průmyslu se vyskytuje zvýšené množství prachových částic jako proteiny, antibiotika a syntetické polymery.

Mlha

Mlha je tvořena jemnými kapénkami, které se vznášejí ve vzduchu v důsledku disperze kapaliny, například při protlačování  a nebo stříkání. Vzhledem k tomu, že mlha je tvořena jemnými kapénkami, na ochranu je nutný filtr proti částicím. Kapalné složky mlhy mohou uvolňovat nebezpečné výpary, které mohou vyžadovat další filtr s aktivním uhlím.

  • olejová mlha při obrábění a broušení
  • kyselá mlha při pokovování
  • kyselá nebo zásaditá mlha při moření a odstraňování nátěru
  • mlha z barev při stříkání barev

Dalšími příklady prachu a mlhy jsou mikrobiologické aerosoly, což jsou vedlejší produkty určitých zemědělských nebo průmyslových aplikací, například při zpracování sklizně, chovu dobytka, v pekařství, pivovarnictví, textilním průmyslu atd. Zdrojem mikrobiologických aerosolů jsou také likvidace a zpracování odpadu a rovněž zdravotnictví. Tyto oblasti jsou z podstaty náchylnější k výskytu virů a bakterií, především ve formě kapének přenášených vzduchem.

Kouř

Kouř je výsledkem odpařování při ohřívání nebo spalování materiálu. Výpary se brzy ochladí a kondenzují na částice o průměru menším než jeden mikrometr, které se vznášejí ve vzduchu. Při svařování a dalších činnostech s tekutými kovy (v železárnách a slévárnách) může vznikat kouř obsahující oxidy kovů. Často se současně vyskytují různé aerosoly, například při svařování mohou vznikat plyny i kouř.

ZDROJ:
Základní znalost: Co jsou to jemné částice? Inovace, č. 1, 2006, s. 1., Příloha Doušek čerstvého vzduchu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail