JOSRA 2 - 2010

12.07.2010
A quartz test powder aerosol was dispersed in a cylindrical resuspension chamber (V=0.437 m3, S=0.35 m2, S/V=8.38) and the temporal variation of size distribution was viewed on-line by an APS (Aerodynamic Particle Sizer) analyzer under the conditions of a controlled temperature of 20°C and a relative humidity (RH) of 50 %. The optimal mass load of the powder (with the highest mass concentrations after suspension) was 10 mg. The total number of 300 size distributions was used to calculate the average number and mass size distribution. The number or mass median particle diameter was 1.07 μm or 2.42 μm respectively. the median particle diameters were later used as input parameters into the mathematical models of project SPREAD. Deposition velocities of the particles suspended in the chamber were studied under the conditions of ventilators on and ventilators off. The calculated deposition velocity obtained with switched off ventilators was compared to the model of terminal settling velocity. The results were within 10 % agreement. The particle median diameters were inputted together with the surface parameters used in project SPREAD in the Raupach model and the change of deposition velocity with increasing wind speed was evaluated. It was found that increasing wind velocity and obstacles have the highest influence on the deposition velocity of particles of this size.
12.07.2010
Prevence vzniku závažné havárie je souhrnný název pro proces vymezení hlavních rizikových oblastí, stanovení a zavedení preventivních opatření, včetně opatření pro minimalizaci následků případné havárie. Provozovatelé objektů, v nichž hrozí nebezpečí vzniku závažných havárií, by měli být schopni nejen formulovat politiku bezpečnosti, ale především zabezpečovat realizaci a naplňování stanovené politiky prevence, tj. zavádět vhodná preventivní bezpečnostní opatření, systémy a postupy, které jsou nezbytné k dosažení nastavené úrovně bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti je jedním z významných prvků v oblasti prevence a zmírnění následků jakékoli havárie. Je naprosto správné, že tento problém je zakotven ve směrnici Seveso. Prosazování principů směrnice Seveso výrazně zvyšuje celkovou bezpečnost objektů nebo zařízení.
12.07.2010
Druhá část článku je pokračováním třídílné série přinášející informace o výsledcích ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví žáků základních škol. Předkládá další podstatná zjištění, tentokrát z hlediska začlenění ověřovaných témat do vyučování. Zahrnuty jsou ohlasy a hodnocení obsahu a formy didaktických materiálů.
12.07.2010
Ve dnech 11. – 12. května 2010 se v Ostravě na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity konal jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Letošní ročník byl zaměřen na aktuální vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Článek seznamuje s průběhem konference, kterého se zúčastnili i pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.
12.07.2010
Článek seznamuje s nejčastějšími závadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které byly v České republice zjištěny inspekcí práce v roce 2008. V tomto roce bylo identifikováno 245 závad BOZP. Druhá část pak poskytuje přehled porušených předpisů. U zmíněných 245 závad BOZP bylo identifikováno 392 porušení některého předpisu, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
12.07.2010
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se podílí na tvorbě statistického výkaznictví pro Eurostat za oblast pracovní úrazovosti ESAW (European Statistics on Accident at Work) ve spolupráci s dalšími institucemi, kterými jsou hlavní garant za ČR Český statistický úřad a dále Státní úřad inspekce práce spolu s Českým báňským úřadem. Článek se zabývá strukturou souboru obsahujícího výše uvedený výkaz včetně historie a metodologie zpracování.
12.07.2010
Fifth part of article about results from project Occupational health and safety and risk factors of workers over 50 years old - the participation of older citizens in the labor market and proposals for measures in the industrial and commercial sectors is focused on age, discrimination and legal aspects.
12.07.2010
Príspevok Zdena Kolesára „Dve bauhausovské inšpirácie“ sa venuje dvom vzdelávacím inštitúciám, ktorých štruktúra a metódy výuky boli ovplyvnené Bauhausom. Škola umeleckých remesiel v Bratislave existovala v rokoch 1928-1939 a bola v tom čase na Slovensku jedinou školou výtvarného zamerania. Jej špecifikom bola snaha integrovať do výuky domáce výrobné tradície. Škola umění v Zlíne existovala v období 1939-1946. Bola súkromnou školou firmy Baťa, potrebám firmy sa podriaďovali zásady výuky. V období vojnového protektorátu Čechy a Morava v čase zatvorenia vysokých škôl udržiavala kontinuitu výtvarného školstva. Škola umeleckých remesiel v Bratislave aj Škola umění v Zlíne silne ovplyvnili metódy vzdelávania dizajnérov v povojnovom Československu a ich vplyv cítiť podnes.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail