Rizika podzemních staveb a úloha báňské záchranné služby

V Tématu týdne je vybrána řada typů podzemních staveb jako součást subsystému kritické infrastruktury. Jedná se o velmi citlivá místa pro selhání provozů a technologií, vůči sabotážím či teroristickému útoku s dopadem na narušení infrastruktury měst, resp. společnosti. Důležité je proto znát zranitelnost těchto systémů.

Úvod

Úvod

Prostor pod povrchem terénu (vedle těžby surovin) umožňuje umístit řadu činností, které lze jen obtížně umístit a provozovat na povrchu, ať již z technických, environmentálních či ekonomických důvodů. Vznikají tak podzemní stavby, které mají své nezastupitelné místo v některých systémech kritické infrastruktury. [1]

Liniové podzemní stavby dopravní, tj. silniční a železniční tunely, metro, jsou součástí dopravní sítě (sektor doprava). Liniové podzemní stavby vodohospodářské, tj. vodovodní štoly a přivaděče, kanalizace, jsou součástí rozvodné a kanalizační soustavy (sektor voda). Liniové podzemní stavby energetické, tj. sdružené kolektory, jsou součástí rozvodné elektrizační soustavy, soustavy ostatních médií a komunikačních sítí (sektor voda, energetika, informační a komunikační technologie).

Rovněž tak halové velkoprostorové podzemní stavby, tj. např. zásobníky na ropu a zemní plyn, úložiště jaderných odpadů, vodovody, ochranné stavby, sklady potravin, halové podchody, mohou být součástí rozvodné soustavy, logistiky, státní a veřejné správy (sektor energetika, voda, potraviny, chemický a jaderný průmysl).

Z výše uvedeného je patrno, že řada typů podzemních staveb jsou dílčími subsystémy kritické infrastruktury. Jsou velmi citlivým místem pro selhání provozu a technologií, vůči sabotáži či teroristickému útoku s dopadem na narušení infrastruktury velkých měst (metro, sdružené kolektory), resp. společnosti. Důležité je proto znát zranitelnost těchto subsystémů. Náš přístup k identifikaci rizik u podzemních staveb jsme rozdělili na identifikaci rizik spojených s výstavbou podzemních děl, na rizika spojená s existencí a provozem podzemní stavby a na rizika spojená s lidským selháním uživatelů, provozovatelů a lidských bytostí. Rovněž jsme vybrali z množiny hrozeb hrozby, které ohrožují podzemní stavby jako celek a ty, které naopak nemají vliv na jejich bezpečnost, a které jen na určitý specifický typ stavby. Popsali jsme způsob vyhledávání a identifikaci iniciačních událostí, jejichž dopadem je tzv. TOP událost. Stanovili jsme stupně zranitelnosti podzemní stavby a uvedli některá specifická rizika pro konkrétní typ podzemní stavby.

V druhé části příspěvku je popsán význam nově přijaté legislativy, která ukládá prověřit bezpečný stav podzemních objektů a zapojila báňskou záchrannou službu do tohoto úkolu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail