Revize drapáku štěrku

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Při kontrole OIP inspektor připomínkoval elektro revizi drapáku štěrku na ČOV ((čistírna odpadních vod), resp. v revizi uvedenou normu. Norma, která by měla být, dle jeho vyjádření, ve zprávě o revizi uvedena, je ČSN 332550. Revizní technik v opravené zprávě o revizi uvedl normu ČSN EN 60204-32. Kdo má pravdu, dle které normy by měla být revize provedena?

Vzhledem k tomu, že dotaz nebyl doložen technickou dokumentací stroje, na základě následného rozboru uvedených norem lze jen doporučit k ověření a zkouškám bezpečnosti elektrického zařízení drapáku štěrku normu ČSN EN 60204-32 ed.2/2009. Technická dokumentace dodaná ke stroji by měla obsahovat požadavky výrobce na opakované zkoušky. ES prohlášení o shodě by mělo obsahovat použité technické normy.

Stručný rozbor uváděných norem

Technická norma ČSN 33 2550/1991 Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrická zařízení platí v rozsahu platnosti ČSN 27 0140 a ČSN 27 0502, jež doplňuje požadavky na elektrická zařízení jeřábů a zdvihadel počínaje místem připojení ke zdroji elektrické energie, tj. hlavním vypínačem. Norma není harmonizovaná s žádným předpisem.

Technické normy ČSN 27 0140 a ČSN 27 0502 jsou zrušeny.

ČSN EN 60204-32 ed. 2/2009  Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů. Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení zdvihacího stroje (hlavní vypínač jeřábu) ke zdroji elektrické energie a zahrnuje napájecí soustavy a ovládací vedení umístěná vně zdvihacího stroje, např. ohebné kabely nebo přípojnicové rozvody. Tato norma se vztahuje na jeřáby všech typů, vrátky všech typů a skladištní stroje. Patří sem tyto skupiny zařízení: mostové jeřáby; pojízdné jeřáby; věžové jeřáby; otočné jeřáby se sklopným ramenem;  portálové jeřáby; konzolové jeřáby; plovoucí jeřáby; vrátky všech typů; zdvihadla a příslušenství; nakládací jeřáby; lanové jeřáby; nosná zařízení; skladištní stroje; jednokolejnicová zdvihací zařízení; obkročné přepravníky; pneumatikové portálové jeřáby (RTG). Norma je harmonizovaná s NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení (Machinery Directive 206/42/EC).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail