Projekt TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení

Cílem projektu je zmapovat moderní metody a nástroje řízení bezpečnosti u VRTZ.

Anotace: Cílem projektu je dosáhnout stanovených výsledků. Jejich smyslem je zmapovat moderní metody a nástroje řízení bezpečnosti u VRTZ. Projekt je dále zaměřen na porovnání stavu v České republiky a vybraných vyspělých zemí. Bude tak vytvořena poznatková základna zahrnující mimo jiné identifikaci nových rizik a rizikových faktorů, která napomůže při orientaci ve složitých vazbách rizikových technických zařízení a technologií z hlediska jejich kombinovaného působení a vlivu na úrazovost a nehodovost v pracovních systémech, včetně jejich možného působení na širší okolí.
Projekt se věnoval navržení způsobů (modelů) optimalizace managementu bezpečnosti a prevence rizik u těchto zařízení a to na základě analýzy váhy a synergie vlivů jednotlivých rizikových konstituant daného systému.
Klíčová slova: řízení bezpečnosti, technická zařízení, VRTZ
Řešeno: 11/2014 – 12/2016
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Odpovědný řešitel: Mgr. et Mgr. Josef Senčík

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail