Pracovní úrazovost v ČR v roce 2012

Zdroj: 

V roce 2012 došlo k poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2011. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné pracovní úrazy nebyly již statisticky sledovány (NemÚr - ČSÚ). Pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012 se podrobně věnujeme v tomto Tématu BOZPinfo.

Část 14. Závažné pracovní úrazy žen

Část 14. Závažné pracovní úrazy žen

Činnosti

K největšímu počtu závažných pracovních úrazů žen (98 z 267, tj. 36,7 %) došlo při chůzi a to nejčastěji pádem, především na rovině, např. vlivem namrzlého nebo mokrého povrchu. K 25 případům došlo při manipulaci a zpracování hmotných věcí a stejný počet byl zaznamenám při dopravních nehodách (tabulka č. 6.8). K dalším případům došlo při činnostech: přemisťování, koupě a prodej zboží (15 případů), ostatní manipulace a zpracování hmotných věcí (14 případů) a čištění a mytí, desinfekce, zametení, proplachování, praní, máchání a otírání (10 případů). Těchto 187 případů představuje dohromady 70,0 % z 267 případů.

Chůze

Protože se při obyčejné chůzi závažně zranilo nejvíce žen (98), jeví se tato činnost u žen jako nejnebezpečnější. Z tohoto množství bylo registrováno 87 pádů (nežádoucí událost) a 85 případů, kdy zdrojem úrazu byly budovy, konstrukce a povrchy.

Nežádoucí událost

 • pád na rovině blíže nespecifikovaný 45 případů
 • pád na rovině na sněhu 12 případů
 • pád na rovině na mokru 8 případů
 • pád na schodech 18 případů
 • pád ze žebříku 3 případy
 • pád ze židle 1 případ
 • sražení chodce vysokozdvižným vozíkem 5 případů
 • sražení chodce automobilem 3 případy
 • sražení chodce jízdním kolem 1 případ
 • kousnutí psem při chůzi 1 případ
 • opaření čajem při chůzi 1 případ

Zdroje úrazu

 • budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 34 případů
 • povrchy v úrovni země 31 případů
 • budovy, stavební konstrukce, povrchy nad úrovní země 13 případů
 • části budov nad úrovní země 3 případy
 • konstrukce a povrchy nad úrovní země 1 případ
 • ostatní známé budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 3 případy

Průměrný věk závažně zraněných žen byl při pádech 52 let.

V grafu č. 6.5 je uvedeno zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny v roce 2012 žen. Počty případů jsou uvedeny v tabulce č. 6.5. V grafu jsou patrné tři nejvýznamnější skupiny zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny:

 • Budovy, konstrukce, povrchy 38,5 %
 • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti 23,5 %
 • Ruční nářadí 10,1 %

Pracovní úrazovost 2013

Autor článku: 

Komentáře

Důvěryhodnost statistiky

22.08.2013 - 11:17 Radoslav Vlasák
Nechci vůbec zpochybňovat zveřejněné statistické údaje - ostatně prý už W. Churchill tvrdil, že věří jenom té statistice, kterou si "upraví" sám. Otázkou spíš je, kolik pracovních úrazů zůstalo mimo tato čísla (zlí jazykové tvrdí, že něco mezi 15 - 20 %). A co je snad nejvíc zarážející, je prakticky trvalý nárůst průměrné pracovní neschopnosti (PN) na 1 pracovní úraz. Pokud si dobře pamatuji, kolem roku 1990 to bylo cca 20 dnů - dnes se toto číslo pohybuje už kolem 55 a u některých rezortů šplhá ještě výš. Dřív se tvrdilo, že za to "mohou" lékaři s ohledem na bodový systém, ale nárůst se nezastavil ani po zavedení kapitačního systému. A dost těžko si - při dnešní míře nezaměstnanosti - představím zaměstnance, který se snaží "marodit" s pracovním úrazem co nejdéle. Nejenom že by tím zhoršoval míru pracovní úrazovosti u zaměstnavatele (a mohl tak "přispět" k následným sankcím ), ale nejspíš by se také vystavoval riziku ztráty zaměstnání, protože jeho zaměstnavatel by musel déletrvající absenci nějakým (většinou nákladnějším)způsobem nahradit. Logický závěr (aspoň pro mne)? Vysoká průměrná PN na 1 pracovní úraz s velkou pravděpodobností svědčí o zvyšující se závažnosti následků pracovních úrazů a tedy i potřebě podstatně delšího léčení (a to i při nových poznatcích lékařské vědy a techniky). A je s podivem, že kompetentní instituce se často holedbají snižujícím se (či aspoň stagnujícím) počtem pracovních úrazů, ale výše uvedené je nechává klidnými.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail