Používáme plynové spotřebiče

Zdroj: 
Blíží se topná sezóna a jelikož řada obyvatel používá k topení plyn, rádi bychom upozornili na jeho správné používání. Dnes se stal plyn naším denním společníkem a tak vaří, hřeje, svítí a třeba i letuje a sváří.

Zemní plyn a propan-butan vstoupily do našich firem a i domácností tak, že je často ani nebereme na vědomí a zacházíme s nimi tak samozřejmě, jakoby patřily k člověku odedávna. Plyny se velmi dobře mísí se vzduchem, jejich účinnost je vysoká, spalování dokonalé a bez tuhých zplodin. Provoz je čistý, obsluha celkem jednoduchá, v některých případech dokonce plně automatická. A tak přijímáme výhody, které nám hořlavé plyny poskytují, aniž bychom brali ohled na nebezpečí, které se v jejich použití skrývá.

To však neznamená, že neexistuje. Plyny vytvářejí se vzduchem výbušné směsi s velkou energií, k jejímuž uvolnění postačí i nepatrný zdroj. V prostředí, kde dosáhlo množství plynu kritické koncentrace, může být příčinou výbuchu plynu a požáru i obyčejný domovní zvonek, cigareta nebo škrtnutí zápalky.

Hasiči Pardubického kraje i lékaři mohou uvést mnoho případů otrav plynem, který není přímo jedovatý, je však určitě nedýchatelný, což pro toho, kdo usnul v místnosti s unikajícím plynem nepředstavuje na místě posledního odpočinku už žádný rozdíl. Přísné předpisy a opatření zde rozhodně nejsou zbytečné a budeme je tedy důsledně dodržovat sami, ale nebudeme váhat upozornit i toho, kdo je vědomě či neúmyslně porušuje.

Plynové spotřebiče nám budou dobře sloužit jen tehdy, budou-li dodržovány údaje výrobce v návodu k použití. Lze je připojit jen se souhlasem příslušného plynárenského podniku a jen tam, kde je dostatečný objem vzduchu pro dokonalé spalování. Přestože jsme národem kutilů, svěříme vždy připojování kvalifikovanému odborníkovi a nebudeme si při této příležitosti dokazovat, co všechno dovedeme.

Mimo starých oblíbených "wafek" a dnes stále rozšířenějších turbokotlů, které mají vlastní vývod spalin a přívod vzduchu, musí být všechna plynová topidla připojena na komínový průduch. Kouřovody složené z jednotlivých trub musí být sestaveny proti směru proudění spalin, aby nedošlo k úniku kondenzátu mimo kouřovou cestu. Spotřebič musí mít hořáky konstruované s ohledem na příslušný druh plynu a záměna není možná.

Majitelům propan-butanových pomocníků ještě připomínáme důležitost správného uložení tlakových lahví a budeme je varovat před neodbornými zásahy do uzávěrů a před oblíbenou zkouškou těsnosti ohněm. Pro tento účel je mýdlová voda vhodnější a především bezpečnější.

Jenom dodržování zmíněných zásad zabezpečí, že plynové spotřebiče budou i ve vaší domácnosti dobrým pomocníkem, sloužícím našim potřebám, aniž by ohrožovali náš majetek, zdraví či životy.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail