K dotazu „Využití grilu na pracovišti. Jak zajistit bezpečnost?“

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Miroslav Burišin z Českého sdružení pro technická zařízení.

Ráda bych se ještě vrátila k dotazu Využití grilu na pracovišti. Jak zajistit bezpečnost?. Děkujeme za posouzení podmínek provozování grilu, se kterými souhlasím a máme je i zajištěné. S čím si však nevíme rady, jsou požadavky na bezpečný provoz a skladování 10kg PB lahve, která je ke grilu využívána. Vykonáváme činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, jde o běžné kancelářské prostory, které s uložením/skladováním hořlavých plynů nepočítají. Myslíte, že by bylo nutné zajištění aktualizace PBŘ stavby nebo i vybudování přístřešku pro skladování lahve atp., pokud bychom i nadále gril provozovali? Můžete případně své stanovisko odkázat na konkrétní předpisy?

Při umístění a provozu grilu se postupuje podle TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ a návodu výrobce s tím, že pokud obsahuje dodatečné nebo přísnější požadavky, je nutno splnit i tyto požadavky. Pro umístění lahví LPG platí TPG 402 01 „Tlakové stanice, rozvody a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů“ a návod výrobce taktéž s tím, že pokud obsahuje dodatečné nebo přísnější požadavky, je nutno splnit i tyto požadavky. 

Stručně a zjednodušeně řečeno - gril je možno umístit v místnosti o kubatuře nejméně 10 m3 opatřené okny nebo jinými stavebními otvory do venkovního prostoru nebo sousedící s takovouto místností (v tomto případě musí být odstraněny dveře mezi těmito místnostmi). Gril je zakázáno umísťovat v koupelnách a sprchových koutech, ve skladištích potravin a na WC, v místnostech určených ke spaní. V jednom bytě nebo nebytovém prostoru smí být umístěny max. 2 láhve LPG s náplní do 15 kg včetně (ne však pod úrovní terénu).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail