Poskytování služeb v oblasti IT a vyhláška č. 50/1978 Sb.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

V oboru informačních technologií pracuji cca třicet let. Ale chtěl bych z firmy odejít a poskytovat IT služby jako soukromá osoba na živnostenský list. Pokud bych chtěl také poskytovat službu montáž a opravy hardwaru, stačil by mi § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.? Ohledně montáží a oprav PC by se jednalo o práce na zařízení, které není pod napětím a kde je běžné provozní napětí do 12 V (mimo zdroj).

Počítače jsou elektrická zařízení, elektrické spotřebiče, na které se vztahují obdobné bezpečnostní předpisy jako na ostatní elektrická zařízení. Počítače napájené napětím převyšujícím bezpečné hodnoty jsou dle vyhl. č. 73/2010 Sb. vyhrazená elektrická zařízení, obsluhovat a pracovat na nich mohou pracovníci s odbornou kvalifikací určenou vyhláškou č. 50/1978 Sb.

Obsluhu počítačů mohou provádět pracovníci seznámení případně poučení, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem, § 3 - 4 jmenované vyhlášky. Při obsluze se osoby obsluhující elektrické zařízení zásadně dotýkají jen těch částí el. zařízení, které jsou k tomu určené, například vypínače, spínače, ovladače apod. 

Práce na elektrickém zařízení je činnost, při které se provádí montážní práce, oprava, výměna, úprava, rozšíření, údržba, revize, zajišťování pracoviště, zkoušení a měření.

Pracovníci poučení mohou pracovat na zařízeních nízkého napětí bez napětí pouze pod dohledem.

Práce pod dohledem je práce podle pokynů. Osoba provádějící dohled podle potřeby kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají pracující osoby samy.

Pracovat na elektrickém zařízení a tedy i na jmenovaných počítačích bez napětí mohou pracovníci znalí s kvalifikací dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. sami, pod napětím pouze pod dohledem nebo pod dozorem.

Sami mohou pracovat na elektrickém zařízení počítačů bez napětí i pod napětím pracovníci s kvalifikací dle § 6 a vyšším, vyhl. č. 50/1978 Sb.

Z uvedeného vyplývá, že údržbu a výměnu HW v PC bez napětí může vykonávat pracovník poučený dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pod dohledem. OSVČ však potřebuje k této činnosti kvalifikaci dle § 8 uvedené vyhlášky - Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem.

Literatura:

  • ČSN EN 50110-1 ed. 3
  • Vyhláška č. 50/1078 Sb.
  • Vyhláška č. 73/2010 Sb.
Autor článku: 

Komentáře

Jak získat §?

07.12.2015 - 08:17 Ing. Vít Hofman
Jen bych zde chtěl trochu nadhodit věc, na kterou se celkem často zapomíná. Ale nejsme právník, proto doufám, že někdo napoví. Jak vlastně získat kteroukoli odbornou způsobilost dle vyhlášky "50"? V § 2, vyhlášky "50" se jasně píše, cituji: "Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí2)", kde poznámka 2 odkazuje na Směrnici ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, která byla zrušena vyhláškou č. 79/2013 Sb. Já jen, že z mého pohledu dnes nemůže mít nikdo odbornou způsobilost dle kteréhokoli §§ vyhlášky "50", protože nemůže splňovat základní požadavek na zdravotní způsobilost, dle této vyhlášky, který je neoddělitelnou součástí právě oné odborné způsobilost.

Jak získat §?

07.12.2015 - 08:17 Ing. Vít Hofman
Jen bych zde chtěl trochu nadhodit věc, na kterou se celkem často zapomíná. Ale nejsme právník, proto doufám, že někdo napoví. Jak vlastně získat kteroukoli odbornou způsobilost dle vyhlášky "50"? V § 2, vyhlášky "50" se jasně píše, cituji: "Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí2)", kde poznámka 2 odkazuje na Směrnici ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, která byla zrušena vyhláškou č. 79/2013 Sb. Já jen, že z mého pohledu dnes nemůže mít nikdo odbornou způsobilost dle kteréhokoli §§ vyhlášky "50", protože nemůže splňovat základní požadavek na zdravotní způsobilost, dle této vyhlášky, který je neoddělitelnou součástí právě oné odborné způsobilost.

Re: Jak získat §?

07.12.2015 - 10:37 Tomáš Neugebauer
Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZd je uvedena v poznámce pod čarou. Není tedy součástí právního předpisu. Z tohoto důvodu se ani neprovádí její aktualizace, pokud není aktualizováno ustanovení, které na ni odkazuje. Závazné je pouze: "Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí a musí...". Podmínky tělesné a duševní způsobilosti uvedených pracovníků v současné době stanovuje vyhláška č. 79/2013 Sb.

Re: Jak získat §?

07.12.2015 - 15:08 Ing. Vít Hofman
Super, děkuji za info. Poznámka pod čarou a její vztah k právnímu předpisu mi doteď nějak unikala.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail