Plnění závazků evropského pilíře sociálních práv: o rok později

Evropský parlament, Komise a Rada vyhlásily společně 17. listopadu 2017 průlomovou iniciativu pro silnější sociální Evropu.

Evropský pilíř sociálních práv potvrzuje sdílený závazek Unie zajistit občanům nová a účinnější práva včetně lepších pracovních podmínek.

O rok později jsme svědky významného pokroku, kterého bylo dosaženo. V dubnu, v souladu se současnou kampaní Zdravé pracoviště, Komise navrhla omezit expozici pracovníků pěti chemickým látkám způsobujícím rakovinu.  Podle odhadů by tento návrh měl zlepšit pracovní podmínky pro více než 1 000 000 pracovníků v EU a předejít více než 22 000 případů nemocí z povolání.

V červnu bylo dosaženo další dohody, jejíž součástí byly návrhy směrnic o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.

Agentura EU-OSHA aktivně podporuje pilíř sociálních práv při mnoha činnostech, například při práci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví starších pracovníků. Při ní nabízí analýzu politik a iniciativ řešících problémy stárnoucích pracovních sil v celé Evropě.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail