Odškodňování dvou nemocí z povolání

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Trpím nemocí z povolání, která mi vznikla v důsledku práce u zaměstnavatele, u kterého jsem pracoval před 16 lety. Pracovní poměr skončil z jiných důvodů. Zaměstnavatel mi vyplácí doplatek z důvodu této nemoci z povolání. V současné době mi byla zjištěna druhá nemoc z povolání v důsledku práce u téhož zaměstnavatele. V současnosti mám již více než 16 let jiného zaměstnavatele. Má můj bývalý zaměstnavatel, u kterého mi vznikly dvě nemoci z povolání, povinnost vyplácet mi nějakou rentu, tj. rozdíl mezi mou současnou průměrnou mzdou a mzdou, kterou bych dosahoval u svého bývalého zaměstnavatele?

Váš dotaz obsahuje řadu nejasností. Píšete, že pobíráte doplatek, to by ovšem znamenalo, že Vám nebyla uznána nemoc z povolání, ale pouze ohrožení nemocí z povolání. Doplatek do výše průměrného výdělku ve smyslu ustanovení § 139 zákoníku práce (dále ZP) se poskytuje v případě, že zaměstnanec byl převeden na jinou práci z důvodu ohrožení nemocí z povolání a vyplácí se postiženému zaměstnanci pouze po dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele.

V případě, že byla uznána nemoc z povolání, má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, a to buď po dobu pracovní neschopnosti, nebo po skončení pracovní neschopnosti (viz § 271a a § 271b ZP). Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti neboli rentu v případě uznání pracovní neschopnosti poskytuje odpovědný zaměstnavatel (zaměstnavatel, kterého určil ordinariát chorob z povolání, že je oním posledním zaměstnavatelem, u kterého pracoval postižený naposledy za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání). Tato tzv. renta se vyplácí ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu.

Pokud Vám původní zaměstnavatel vyplácí (resp. za něj příslušná pojišťovna) již jednou náhradu za ztrátu na výdělku, pak další nemoc z povolání její výši ovlivnit nemůže. Ať máte jednu nebo dvě nemoci z povolání, pořád jste u onoho bývalého zaměstnavatele (odpovědného za Vaše nemoci) vydělával určitou částku (určitý průměrný výdělek) a tato částka (tento průměrný výdělek) se nemůže – jen pro to, že máte dvě poškození zdraví – zdvojnásobit. Ke změně ve výpočtu renty by došlo například tehdy, když byste byl v důsledku oněch dvou nemocí z povolání uznán invalidním. Pak by se změnil výpočet náhrady a od původního průměrného výdělku před vznikem škody by se odečítal nejen výdělek, kterého dnes dosahujete, ale i invalidní důchod. Z důvodu další nemoci z povolání Vám však bude stanovena náhrada bolestného a ztížení společenského uplatnění a tu obdržíte.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail