Úraz zaměstnance poslední den pracovního poměru. Jak ho řešit?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Z pozice odborně způsobilé osoby v prevenci rizik jsem hlásil oblastnímu inspektorátu práce (OIP) pracovní úraz, který se stal zaměstnanci poslední den pracovního poměru. Zaměstnanec podepsal se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru k poslednímu dni v měsíci. V tento poslední den si zaměstnanec přivodil pracovní úraz s neschopností původně psanou lékařem na 14 dní. Záznam o úrazu byl odeslán do 5 pracovních dní následujícího měsíce na příslušné pracoviště OIP. Jak postupovat dále? Jelikož se zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr, do firmy nedorazila informace o ukončení pracovní neschopnosti, tudíž nemám dostatečné informace k odeslání záznamu o úrazu – hlášení změn. Zaměstnanec nedorazil ani s žádostí o odškodnění pracovního úrazu atd. Co udělat pro to, aby byl ze strany firmy incident ukončen?

Vzhledem k tomu, že zaměstnanec ukončil svůj pracovní poměr dohodou, nevztahuje se na něj ustanovení § 53 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, takže jeho pracovní poměr skutečně skončil k poslednímu dni v měsíci. To, že v uvedený den došlo ke vzniku pracovního úrazu s dočasnou pracovní neschopností, na to nemá žádný vliv. Jelikož již tedy nejde o zaměstnance Vaší organizace, tak další Váš postup je závislý na spolupráci s tímto bývalým zaměstnancem. Doporučuji tedy se na něj písemně obrátit za účelem získání informace o jeho dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení. V případě, že dostanete informaci o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, budete dále postupovat podle ustanovení § 8 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a sepíšete záznam o úrazu – hlášení změn. To samé se týká i případného odškodnění pracovního úrazu. Bez spolupráce s tímto bývalým zaměstnancem se těžko obejdete.

Autor článku: 

Komentáře

Řešení

21.02.2024 - 08:02 Karel Lustyk
Lze to řešit i jinou cestou. Při této situaci jsem informaci o ukončení DPN vlivem úrazu již bývalého zaměstnance zjišťoval na OSSZ, kde mi tuto informaci sdělili.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail