Nejasnosti okolo škody způsobené na kamionu řidičem vysokozdvižného vozíku

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Řidič vysokozdvižného vozíku při vykládání nákladu z boku způsobí škodu na kamionu (rozbitý blinkr). Jakou za to nese vinu, když je nucen manipulovat s břemenem o výšce 2,8 metru skládajícím se ze třech kontejnerů? Standardně je tato manipulace proti předpisům. Nebo existuje výjimka nebo úprava pro nakládku kamionů? Nemusí se dodržovat mezery mezi kontejnery a maximální počet kontejnerů při manipulaci?

V kompetenci Státního úřadu inspekce práce není řešit a vyjadřovat se k případným škodám, které vzniknou například při vykládání nákladu a způsobí škodu na kamionu (rozbitý ukazatel směru jízdy). K části dotazu, který se týká manipulace s břemeny pomocí vysokozdvižného vozíku sdělujeme, že obecně platný právní předpis, kterým je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnosti v oblasti bezpečnosti práce jak zaměstnavateli (§§ 101, 102, 103), tak zaměstnanci (§106 - práva a povinnosti zaměstnance).

Dalším právním předpisem, který se vztahuje k dané problematice, je například zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, které se vztahují i k manipulaci s břemeny, jsou uvedeny také v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (§ 3 odst. 1, 2). Navážeme-li dále, pak konkrétní manipulace s břemeny (nakládku nákladních vozidel, způsob stohování kontejnerů apod.) zaměstnavatel stanoví ve vnitřní organizační směrnici, kterou může být například místní řád skladu (čl. 4.1.1 ČSN 26 9030). S touto vnitřní organizační směrnici pak zaměstnavatel musí prokazatelně seznámit příslušné zaměstnance. Zaměstnanci musí tuto vnitřní organizační směrnici dodržovat.

K Vámi uváděné výjimce nemáme žádné informace. Zaměstnavatel musí splnit povinnosti, které mu ukládá obecně platný právní předpis (zákoník práce) a další právní předpisy, které se vztahují k bezpečnosti práce (zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail