Dohled na děti v MŠ uklízečkou. Kdo odpovídá za případný úraz?

Zdroj: 

Odpovídá uklízečka za úraz dítěte v mateřské škole, když ji učitelka požádá, aby umyla dítě a ono neštastným způsobem upadne a ublíží si? Kdo odpovídá za děti v MŠ? Může uklízečka převádět dítě ze třídy do třídy nebo na děti dohlížet v nepřítomnosti učitele?

Podle § 391 zákoníku práce za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

Odpovědnost školy za úrazy žáků je na stejném principu jako odpovědnost zaměstnavatele za úrazy pracovní, tzv. odpovědnost objektivní, kdy se nezkoumá, kdo co zavinil. 

Podle vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 1, právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. ...

Podle § 5 odst. 4 této vyhlášky při zvýšení počtu dětí (které může ředitel MŠ navýšit nad stanovené počty podle § 5 odst. 3 této vyhlášky) nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Uklízečka jistě nemá v popisu práce činnost s dětmi, ale z výše uvedeného vyplývá, že výpomoc jiné zletilé osoby při činnosti s dětmi se nevylučuje, patrně by tedy paní ředitelka (nebo učitelka) závažně nepochybila, kdyby nechala výjimečně převádět, umýt dítě nebo na děti chvilku dohlížet uklízečkou.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail