Nebezpečný prvek na zahradě mateřské školy

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V mateřské škole, kam chodí můj syn, jsou ostré prvky s nezaoblenými hranami a rohy. Konkrétně dva dřevěné hranoly na zahradě - hřišti. Jsou ve výšce 15 - 20 cm nad zemí, do písmene L. Připadá mi to jako snad naschvál, když dítě utíká a nezakopne z jedné strany, tak ať to "jistí" ještě druhá strana. Paní ředitelka říká, že na vše musí být revize a tato překážka tam nevadí. Hrát se na tom nedá, jen jsem viděla, že to zřejmě slouží jako lavička, děti tam posedávají. Mému synovi se nedávno stal úraz. Jiný chlapec ho strčil a syn spadl na hranu toho hranolu. Vyvinul se z toho těžký úraz s vnitřním krvácením do břicha, syn je již 4 měsíce v domácím léčení. Ani tato zkušenost nepřiměla ředitelku nesmyslné hranoly odstranit. Opravdu není nějaký předpis, která by takové věci zakazoval? Mým dalším šokem bylo zjištění, že za tento úraz, který si syn nezpůsobil sám svou nešikovností, ale byl obětí spolužáka, za všechnu fyzickou i psychickou bolest od pojištovny školky nedostaneme žádné bolestné, protože MŠ jsou na rozdíl od všech ostatních škol výjimky. U ostatních škol se odškodňuje vždy bez zavinění a u MŠ musí být údajně zavinění učitelky. V tomto případě tomu učitelka těžko mohla zabránit. Ale prakticky vinu vidím na straně školky, a to na straně ředitelky, která tyto nebezpečné předměty na zahradě dovolila. Jenže pokud neexistuje předpis, který tyto předměty zakazuje, pak samozřejmě pojištovna nebude hradit nic, pokud nebyl porušen dohled. Je pravda, že nemáme právo na nic?

O Vašem příběhu jsem dlouho přemýšlela. Je pravdou, že se v mateřských školkách bohužel setkáváme s obdobnými problémy. Vybavení školní zahrady, resp. hřiště pro děti, je otázka zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a jeho nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, pod které vybavení dětských hřišť spadá. Ředitelka mateřské školy, případně její odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (bezpečnostní technik), by Vám tedy měla předložit certifikát (prohlášení o tom, že výrobek je bezpečný) tohoto výrobku. Pokud tak neučiní, prosím obraťte se na místně příslušný oblastní inspektorát práce. Nelze připustit, že mateřská škola bude mít na hřišti nebezpečný výrobek. Samozřejmě, správně by Vám měla pomoci i České školní inspekce, ale ta Vám asi s bezpečností vybavení školního hřiště moc neporadí.

Jinak bych odškodnění Vašeho syna neviděla jako beznadějné. To, že se úrazy dětí v mateřské škole neodškodňují stejně jako v ZŠ nebo úrazy pracovní je sice pravda, ale to neznamená, že tak velký úraz by se neměl odškodnit. Já z Vašeho popisu vidím závažné (ale skutečně závažné) zavinění učitelky – zanedbání povinného dohledu podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Pokud škola takové zařízení na hřišti má, pak musí učitelka zajistit bezpečnost dětí, to je bez diskuse. Dohled nad dětmi není, že je bude držet za ručičku, ale musí vědět, kam běží, kam lezou a co dělají a hlavně musí předvídat, jestli se jim něco nemůže stát! V případě, že má učitelka ve třídě děti, o kterých ví, že rády ostatní děti napadají, tak je musí sledovat o to pozorněji. To, že druhé dítě udeřilo Vašeho syna takovou silou, že spadl na ostrou hranu lavičky, není otázka nějakého „klukovského žďuchnutí“ nebo tzv. „herdy do zad“, to je i od toho dítěte vědomé ublížení na zdraví. Často píšu o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí pro ředitelky mateřských škol a zdůrazňuji jim, že vstupem dětí do mateřské školy jim začínají povinnosti a prvořadou povinností je pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví svého i zdraví dětí. O tom samozřejmě musí být děti řádně při nástupu do školky poučeny a dodržování těchto povinností musí být od ředitelky a všech učitelek soustavně vyžadováno. Tady došlo k závažnému selhání ředitelky a učitelky.

Zde bych se nebála ani soudního sporu. Ale každá škola by měla být pojištěna a měla by Vašeho syna odškodnit po dohodě s pojišťovnou i bez soudního sporu. Již sama čtyřměsíční nemoc Vašeho syna svědčí o závažném poškození zdraví. Závěrem tedy nejprve doporučuji, abyste se obrátili na místně příslušný inspektorát práce, aby Vám posoudili bezpečnost onoho výrobku, a dále abyste vážně jednali s ředitelkou školy o odškodnění Vašeho syna. Pokud ředitelka školy nezařídí odškodnění, můžete se obrátit na zřizovatele školy, případně na soud.

Autor článku: 

Komentáře

.. a co pohled "z druhé strany"?

30.08.2018 - 15:15 Robert Frdlík
Dobrý den, paní Dandová, zřejmě s blížícím se školním rokem na mne opět vyskočil tento příspěvek, který jsem již jednou "začerstva" komentoval, bohužel se můj komentář neuložil (pravděpodobně mojí chybou). Nedá mi to ale, a musím reagovat. Vážím si Vaší práce, která je prospěšná velkému okruhu lidí, ke kterému patřím. K tomuto tématu ale musím nabídnout i pohled " z druhé strany". Prostředí MŠ znám poměrně dobře, a v mnohém s Vámi souhlasím. Např. "Ředitelka mateřské školy, případně její odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (bezpečnostní technik), by Vám tedy měla předložit certifikát (prohlášení o tom, že výrobek je bezpečný) tohoto výrobku." To je bezesporu základ a je na místě i podotknout, že veškeré herní prvky mají být i každoročně revidovány. Mám však pocit, že ve Vaší odpovědi činíte odpovědnou učitelku, a to bez hlubší znalosti úrazového děje, okolností, místních podmínek atd. ("...závažné (ale skutečně závažné) zavinění učitelky – zanedbání povinného dohledu podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.") To mi přijde silná káva, ale ještě horší je věta "V případě, že má učitelka ve třídě děti, o kterých ví, že rády ostatní děti napadají, tak je musí sledovat o to pozorněji." To je poměrně závažné obvinění jak učitelky, tak dítěte, které figurovalo v úraze jako ten, kdo druhého strčil. Z dopisu maminky totiž rozhodně nevyplývá, že jednání bylo úmyslné. Mohlo to tak samozřejmě být, ale my nejsme soudci a nemáme k tomu žádné další informace. Navíc se jedná o malé dítě, které mohlo druhé i úmyslně strčit, bez domyšlení možných následků. V každém případě se ale jedná o obvinění učitelky ze závažného porušení... atd. Ruku na srdce, hlídala jste někdy skupinu předškolních dětí? Já ne, nemám kvalifikaci pedagoga, ale často to vídám. Abych byl dobře pochopen: - je mi líto chlapce, který utrpěl úraz a určitě je na místě učinit vše rozumné, aby se tak příště nestalo - určitě je na místě jednání rodičů s MŠ o nápravných opatřeních a třeba i odškodnění - pokud čin nebyl od druhého dítěte úmyslný, případně ojedinělý (dítě není běžně agresor) , je otázkou, zda mu šlo zabránit - pokud měla učitelka na starosti počet dětí, blížící se maximálnímu možnému počtu, pak nemá reálnou šanci zabránit náhodné situaci - vyslovovat hodnocení učitelky jako nezodpovědné a dítěte jako násilníka je podle mého názoru z dostupných informací neprofesionální a nemorální. Závěrem chci říci, že si myslím, že z dostupných informací nelze případ posoudit z hlediska zavinění. Možná, že skutečně k zavinění došlo, možná nikoli. Navíc o tom ten dotaz nebyl, byl o odškodném, do hodnocení děje bych se opravdu nepouštěl. Právě proto, že nejsou k dispozici bližší informace, nijak se nezastávám MŠ ani učitelky. Zraněného dítěte je mi líto. Jde mi jen o snahu o vyváženost, protože si umím představit, jak se učitelce, i rodičům "násilníka" udělá špatně, pokud si přečtou Váš, podle mne nevyvážený, článek. S pozdravem, bez jakékoli zášti, a s díky za Vaši, jinak prospěšnou práci Robert Frdlík

formát

30.08.2018 - 15:34 Robert Frdlík
P. S. Při vložení se ztratilo formátování, původně ten příspěvek nevypadal jako telegram, omlouvám se. RF

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail