Nebezpečí spojená se stavebními pracemi

Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká nejvíce pracovních úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vede nejen ke snížení finančních prostředků vynaložených na ošetření a případnou rekonvalescenci zraněných pracovníků, ale rovněž zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí.

Používání žebříků

Používání žebříků

Při práci na žebříku je největším nebezpečím pád osoby. V praxi se mnohdy používají nevhodné žebříky, které jsou zdrojem pádů osob. Jsou to žebříky vyráběné bez dokumentace, konstrukčně nevhodné či žebříky v nevyhovujícím stavu (bez příčlí, shnilé dřevo, špatné zajištění příčlí, poškozená hliníková konstrukce apod.) zvyšující riziko pádu. Dalším problémem je nevhodně prováděná práce na žebřících. Zaměstnanci používají pracovní nářadí (např. ruční motorové pily), které je pro práci na žebříku zakázané. Vynášejí břemena jejichž hmotnost je vyšší než legislativou povolená (15 kg), což zapříčiňuje změnu jejich těžiště a přetěžování žebříku. Rovněž výstup po žebříku se smí provádět jen čelem k němu, aby v případě pádu měl zaměstnanec možnost zachytit se o příčle. Častím zdrojem úrazu je rovněž pád předmětů nebo nářadí při práci, je proto nutné tyto zajistit proti pádu. 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail