Skřehot Petr

19.09.2011
Zdroj:
Striktní posuzování vlivu fyzikálních faktorů na spolehlivost člověka dnes již není považováno za postačující. Problematika posuzování spolehlivosti lidského činitele dnes zahrnuje globální posuzování celého spektra prvků.
12.01.2009
Zdroj:
Na dotaz odpověděl RNDr. Petr Skřehot z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.
27.10.2008
Zdroj:
Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká nejvíce pracovních úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vede nejen ke snížení finančních prostředků vynaložených na ošetření a případnou rekonvalescenci zraněných pracovníků, ale rovněž zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí.
01.09.2008
Zdroj:
Existují pracovní činnosti, u kterých doposud není řešena legislativa zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při jejich výkonu. V tomto ohledu se jedná o výkon veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a v neposlední řadě aktivizačních činností realizovaných v rámci sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Více se dočtete v tomto Tématu týdne.
13.02.2008
Zdroj:
Vyšetřování příčin vzniku nežádoucích událostí v 80% případů končí zjištěním, že se na jejich vzniku podílel lidský faktor. Následným detailním rozborem však odhalujeme, že selhání člověka představuje pouhé následky působení příčin vyšších řádů, tzv. kořenových příčin.
04.02.2008
Zdroj:
Provádění analýz spolehlivosti lidského činitele v rámci pracovního systému není jednoduchá záležitost a rozhodně ji nelze provádět bez potřebné kvalifikace a zkušeností. Výsledky, které však kvalitně zpracovaná analýza přináší, mohou být pro firmu velmi cenné, neboť umožňují nalézat slabá místa pracovního systému a předkládají také nejvhodnější nápravná opatření, jejichž aplikace umožní zvýšit systémovou spolehlivost a bezpečnost.
23.01.2008
Zdroj:
Nelze si nevšimnout, že se pojem lidský činitel stále častěji stává oblíbeným výrazovým prostředkem novinářů, zejména pak v souvislosti s nejrůznějšími mediálními kauzami.
16.01.2008
Existuje řada nástrojů, kterými lze modelovat následky nežádoucích mimořádných událostí, ale ne každý nabízí tak širokou paletu modulů jako program ALOHA.
16.04.2007
Zdroj:
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací, nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ačkoli tato povinnost není nová a byla zakotvena již v dřívějších právních úpravách zákoníku práce, přesto se ukazuje, že firmy ji příliš neplní.
01.02.2007
Zdroj:
Na dotaz odpověděl RNDr. Petr Skřehot z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., oddělení prevence rizik a ergonomie
13.11.2006
Zdroj:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce je jedním z řešitelů mezinárodního projektu Secure_All, který vznikl v roce 2005 v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Hostitelskou zemí, v pořadí již čtvrtého setkání (po Portugalsku, České republice a Holandsku), bylo ve dnech 3.–5. 11. 2006 Turecko.
07.08.2006
Zdroj:
Vyšetřování příčin vzniku nežádoucích událostí v 80% případů končí zjištěním, že se na jejich vzniku podílel lidský faktor. Obvyklý přístup vyšetřování příčin selhání člověka se ale často zastavuje na úrovni, při které jsou definovány pouze obecné příčiny chybného jednání. Následným detailním rozborem však odhalujeme, že tyto příčiny představují pouhé následky působení příčin vyšších řádů, tzv. kořenových příčin

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail