Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech konaných mimo pracovněprávní vztahy i živnost

Existují pracovní činnosti, u kterých doposud není řešena legislativa zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při jejich výkonu. V tomto ohledu se jedná o výkon veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a v neposlední řadě aktivizačních činností realizovaných v rámci sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Více se dočtete v tomto Tématu týdne.

Úvod

Úvod

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech konaných mimo pracovněprávní vztahy řeší od 1. ledna 2007 část druhá zákona č. 309/2006 Sb. Ovšem tento zákon řeší pouze právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb, které vykonává:

  • fyzická osoba provozující samostatně výdělečnou činnost podle živnostenského zákona;
  • spolupracující manžel nebo dítě výše uvedené osoby nebo
  • fyzická nebo právnická osoba, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

Tento zákon nově vyřešil letité vakuum v oblasti BOZP u výše uvedených skupin osob a uzákonil pro ně platnost § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.

Ovšem stále existují některé pracovní činnosti, u nichž doposud žádná legislativa zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jejich výkonu neřeší. V tomto ohledu se jedná o výkon veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a v neposlední řadě aktivizačních činností realizovaných v rámci sociálních služeb podle zákona o sociálních službách.

Jelikož nejde v těchto případech o klasické pracovní poměry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nemají tito „zvláštní“ pracovníci (v tomto článku dále jen pracovníci) za vykonanou práci nárok na peněžní odměnu, a také nemohou využívat všech ochranných opatření ve vztahu k bezpečnosti práce, tak jak jsou stanoveny v legislativě pro pracovněprávní vztahy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail