Informace o 4. meetingu mezinárodního projektu Secure_All

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je jedním z řešitelů mezinárodního projektu Secure_All, který vznikl v roce 2005 v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Hostitelskou zemí, v pořadí již čtvrtého setkání (po Portugalsku, České republice a Holandsku), bylo ve dnech 3.–5. 11. 2006 Turecko.

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce je jedním z řešitelů mezinárodního projektu Secure_All, který vznikl v roce 2005 v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Hostitelskou zemí, v pořadí již čtvrtého setkání (po Portugalsku, České republice  a Holandsku), bylo ve dnech 3. – 5. 11. 2006 Turecko.

Klikněte pro zvětšeníNositelem projektu je Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalsko), partnery pak EVTA (Belgie), EFODL (Belgie), BDF (Španělsko), Silvanau (Španělsko), Salpaus (Finsko), CINOP (Nizozemí), WISBOPR (Polsko), ENB (Portugalsko) a DAYGED (Turecko). Jak již bylo řečeno, Českou republiku zastupuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha.

Cílem projektu je vytvořit nový systém vzdělávání v oblasti prevence rizik a civilní ochrany, havarijního plánování a bezpečnosti obyvatel, který bude založen na využití informačních a komunikačních technologií. Je určen hlavně ke zvýšení kvalifikace odborné veřejnosti (hasiči, policie, záchranáři). Kromě odborníků bude moci zobecněné moduly kurzu využívat také poučená laická veřejnost. Kurz vzniká  na základě již dostupných informací společných pro všechny evropské státy.

Prvním úkolem je tedy zmapovat ze spolehlivých zdrojů již stávající praxi všech zúčastněných států a na společné bázi  následně vytvořit vzor efektivního a poutavého školícího programu.

Klikněte pro zvětšeníMeetingu se zúčastnili tito zástupci evropských řešitelských týmů:

Rui Costa,  ISQ,  Portugalsko                               
Rui Montenario,  ISQ,  Portugalsko
Yilmaz Ōzmen, Dayged, Turecko
Hasan Kaplan, Dayged, Turecko
Martin Taylor, FSC, Anglie
Ton van der Moolen, EFODL, Belgie
Jan Jacobs, EFODL, Belgie
Inge Reubzaet, CINOP, Nizozemí
Petr Skřehot, VÚBP, ČR
Dagmar Mroziewicz, VÚBP, ČR
Irena Maclová, VÚBP, ČR

Účelem 4. setkání bylo prodiskutovat již dosažené výsledky, předvést koncepci navržené programové platformy, zhodnotit grafickou stránku a videoprodukci, a také dohodnout postup dalších prací, definovat úkoly jednotlivých partnerů včetně způsobu, místa a personálního zajištění testování finálního výukového programu. Právě testování bude jednou z nejdůležitější částí projektu. Proběhne ve dnech 22.-25.4.2007 v britské královské Fire Service College v Moreton-in-Marsh (Gloucestershire) v Anglii. Jedná se o prestižní středisko sloužící pro výcvik britských složek požární a civilní ochrany. České republice byla přiznána tři místa – jedno pro národního koordinátora, kterým bude zástupce VÚBP, a dvě pro vybrané zástupce institucí zabývajících se vzděláváním a osvětou v civilní ochraně.

Tato nabídka představuje mimořádnou příležitost pro české subjekty, jejich zástupci by tak mohli navštívit nejen výše uvedené prestižní středisko Fire Service College, které disponuje rozlehlým areálem výcvikového polygonu s reálnými průmyslovými, výškovými  a residenčními objekty, dálnicí, letadlem, přístavištěm apod., ale mohli by se do projektu zapojit. VÚBP proto vyhlásilo výběrové řízení na obsazení výše uvedených dvou míst pro české delegáty, které končí 30.11.2006. Jelikož se jedná o skutečně mimořádnou událost, musejí delegáti splnit požadavky hostitelské FSC, které jsou následující:

  • delegát musí mít výbornou jazykovou vybavenost;
  • delegát musí disponovat vlastním přenosným počítačem;
  • delegát si musí předem nastudovat obsah a účel projektu Secure_All z webových stránek (v tomto směru jsme schopni předat další doplňující informace);
  • delegát musí být ze sféry zabývající se problematikou civilní ochrany;
  • delegát se musí zavázat, že bude projekt Secure_All ve svém domovském státě dále šířit a propagovat;
  • delegát (popř. jeho organizace) si náklady na cestu a pobyt hradí sám (hradí hostitelská FSC).

Jak je tedy patrné, můžeme se oprávněně těšit, že koncem příštího roku vznikne, a to i za přispění českých zástupců, zajímavý výukový program vhodný pro každého, koho zajímá problematika prevence rizik a civilní ochrany ať již profesně, či laicky. Aplikaci kursu v osmi zemích EU (a osmi národních jazycích včetně češtiny) budou zaštiťovat vyškolení národní koordinátoři, kteří budou plnit roli tutorů a zajistí tak studentům nejen odborné vedení e learningovým několika modulovým výukovým programem, ale také umožní respondentům získat příslušný certifikát, který bude vydávat evropský koordinátor projektu Secure_All.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, koordinátora Mgr. Dagmara Mroziewicze, MA na emailové adrese mroziewicz@vubp-praha.cz.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail