Nárok na očkování hrazené zaměstnavatelem

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem IT technik v nemocnici a opravuji PC ve všech provozech. Mám nárok na očkování proti žloutence hrazené zaměstnavatelem?

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům se podrobit těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. To je tedy zásada, zaměstnavatel hradí veškeré pracovnělékařské služby poskytované podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje riziko práce, nejen pracovnělékařskou prohlídku, ale i očkování. To však musí vyhodnotit zaměstnavatel, popřípadě příslušná odpovědná odborně způsobilá osoba v prevenci rizik zaměstnavatele, v dohodě s lékařem pracovnělékařské péče.

Doporučuji Vám proto, abyste se obrátil na zaměstnavatele nebo na tuto osobu a dotázal se, do jaké kategorie byla Vaše práce zařazena a jakým prohlídkám a očkováním jste povinen se podrobit. Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), je práce všech zaměstnanců ve zdravotnictví zařazena v riziku ohrožení zdraví, což znamená důkladnější prohlídku oproti ostatním zaměstnancům pracujícím ve srovnatelné kategorii, ale ve Vašem případě byl měl zaměstnavatel ještě vzít v úvahu to, že musíte pracovat i na odděleních, kde je zvýšené riziko nákazy. Podle mého názoru byste se měl podrobit očkování proti žloutence, ale jak říkám, rozhodnutí je na zaměstnavateli. Vy však máte právo, aby Vám zaměstnavatel řádně vysvětlil, do jaké kategorie jste zařazen a proč, jak často budete chodit na preventivní prohlídky a jestli budete očkován nebo ne a proč, protože bezpečnost a ochrana zdraví je výhradní odpovědnost zaměstnavatele.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail