Pracovnělékařské prohlídky studentů před praktickou přípravou

Zdroj: 

Letos budeme mít na 14denní praxi studenty oboru obráběč kovů. Budou tedy pracovat v hale obrobny (hluk - kat. 2). Praktikanti se budou pohybovat v blízkosti strojů NC, ale pracovat na nich nebudou. Máme je posílat na lékařskou prohlídku k jejich pediatrovi, nebo je můžeme pustit do provozu bez prohlídky? 

Podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, § 51 odst. 2, jestliže se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje na pracovištích právnických nebo fyzických osob, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb této osoby.

Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, § 14a odst. 1 písm. b) bod 2., se lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání provede před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí, tzn., podle z. č. 373/2011 Sb. § 51 odst. 3, a) je-li v rámci praktické přípravy nebo praktického vyučování vykonávána činnost za podmínek obdobných výkonu práce zařazené do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem21).
b) jestliže tato příprava nebo vyučování začíná v době kratší než 12 kalendářních měsíců ode dne vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a pokud nedošlo během této doby ke změně zdravotního stavu; posouzení zdravotní způsobilosti se v tomto případě provede nejdéle do 12 kalendářních měsíců ode dne zařazení osoby na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nebo
c) jestliže jiný právní předpis upravující soustavu oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném vzdělávání nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Pokud tedy studenti budou zařazeni do kategorie práce druhé (a nevztahuje se na ně výše uvedené), měli by jít na pracovnělékařskou prohlídku před praktickou přípravou k vašemu poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail