Může elektrické vedení VN vést přes zahradu mateřské školy?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Přes zahradu mateřské školy vede elektrické vedení vysokého napětí. Nové vedení školy vstoupilo do jednání s ČEZ v důsledku ochrany a zajištění bezpečnosti žáků dle § 29 odst. 2 z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, kvůli jeho přeložení. Nenašel jsem žádnou páku, která by donutila ČEZ k přeložení VN mimo školní zahradu. ČEZ argumentuje § 24 odst. 3 písm e) a f) z. č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

ČEZ na vaše výtky odpověděl v souladu s energetickým zákonem. Je-li mateřská škola postavena vzhledem k elektrickému vedení tak, aby byla dodržena ochranná pásma vedení VN dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není vzhledem k bezpečnosti nutná změna trasy vedení nebo poloha školky. Přetrvávají-li přesto pochybnosti o bezpečnosti, pak je možné na základě § 47 energetického zákona žádat o přeložku přenosové soustavy VN. Přeložku přenosové soustavy zajistí její vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail