Může mi dát zaměstnavatel výpověď, když jsem zdravotně způsobilá s podmínkou?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat v případě, že jsem byla 10 měsíců v pracovní neschopnosti pro dvě operace karpálního tunelu a po uschopnění jsem byla poslána zaměstnavatelem na mimořádnou prohlídku, kde jsem byla shledána pracovně způsobilou s podmínkou na 2 měsíce (podmínka způsobilosti: nepřetěžovat horní končetiny, nevhodné točivé pohyby, práce s vibrací). Na základě posudku mi v den uschopnění zaměstnavatel žekl, že mi dá výpověď podle § 52 písm. e) zákoníku práce, nebo dohodu s 2 odstupnými platy, s tím, že pro mě nemá vyhovující práci, ač těch prací je tam několik. Odmítla jsem podepsat a prozatím mám řádnou dovolenou.

Zaměstnavatel Vás zřejmě na základě nemoci delší než 8 týdnů poslal na mimořádnou prohlídku v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. f) bod 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě provedeného vyšetření a s ohledem na další informace podle ustanovení § 42 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel pracovnělékařských služeb vydal lékařský posudek se závěrem, že jste zdravotně způsobilá s podmínkou s následujícím omezením na období 2 měsíců, kdy se zřejmě očekává provedení dalšího vyšetření.

Na základě vydaného lékařského posudku, nebyl-li dán návrh na jeho přezkoumání, je zaměstnavatel podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb. povinen při zařazování zaměstnance k práci postupovat podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci. Postup zaměstnavatele, že na základě lékařského posudku Vám byla dána výpověď z pracovního poměru nebo dohoda o skončení pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zcela v rozporu se zákoníkem práce. Zaměstnavatel totiž může dát zaměstnanci výpověď podle tohoto ustanovení pouze v případě, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Výpověď podle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce je tedy neplatná. Doporučuji Vám tuto výpověď převzít (žádnou dohodu o skončení pracovního poměru nepodepisovat) a zaměstnavateli písemně sdělit, že s uvedenou výpovědí nesouhlasíte a žádáte o přidělování práce podle platné pracovní smlouvy. Pokud zaměstnavatel výpověď neodvolá, je nutné na konci výpovědní doby opět písemně sdělit zaměstnavateli, že považujete výpověď z pracovního poměru za neplatnou, neboť podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb jste zdravotně způsobilá s podmínkou, a tedy žádáte o přidělování práce podle platné pracovní smlouvy. Pokud by i tak zaměstnavatel dále považoval výpověď za platnou, doporučuji Vám se obrátit na odborového právníka, jste-li členem odborové organizace, kde máte bezplatnou právní pomoc, a pokud nejste členem odborové organizace na příslušnou advokátní kancelář.

Autor článku: 

Komentáře

Bývají to velmi zajímavé

15.04.2021 - 08:19 Norbert Chalupa
Bývají to velmi zajímavé případy v kontextu výše uvedeného. Domnívám se, že lékař za daných okolností postupoval správně, když určil další mimořádnou prohlídku po dvou měsících po ukončení pracovní neschopnosti, jelikož by se mělo (mohlo) prokázat, zda zaměstnankyně bude nebo nebude, popř. za jakých okolností, práci schopna vykonávat? V případě, že by se prokázala neschopnost práci vykonávat, tak by měl lékař stanovit, jak správně uvedl pan Křepinský, že je z dlouhodobého hlediska zdravotně nezpůsobilá. Následně by záleželo na tom, zda neschopnost práci vykonávat je z důvodu obecné choroby, nebo z důvodu nemoci z povolání, ohrožení nemoci z povolání, nebo pro pracovní úraz? Od toho se může odvíjet způsob výpovědi. Zaměstnavatel mohl využít práva na přezkum lékařského posudku, to zřejmě neučinil. V každém případě je to nyní překážka na straně zaměstnavatele a ten by měl jednat. Nikoliv tak, že dá nesmyslnou výpověď.

Výpověď z pracovního poměru

26.05.2021 - 16:10 Veronika Porhajasová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda má zaměstnavatel právo na toto jednání. Byla jsem v pracovní neschopnosti 10 měsíců po operaci karpálního tunelu na pravé ruce. Poté mne zaměstnavatel odeslal na mimořádnou zdravotní prohlídku k závodnímu lékaři. Posudek zněl - pracovně způsobilá s podmínkou , bez trvalého přetěžování horních končetin. Zaměstnavatel se ohradil a nechal posudek přezkoumat se závěrem , že podmínku nemůže splnit a závodní lékař se má vyjádřit pouze buď zdravotně způsobilá nebo zdravotně nezpůsobilá. Bohužel lékař tomuto vyhověl a napsal závěr zdravotně nezpůsobilá. Je v tomto případě výpověď zaměstnavatele v pořádku? Děkuji za odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail