Koordinátor BOZP na staveništi je stále velkou neznámou

Zdroj: 

Koordinátor BOZP na staveništi je stále pro mnoho lidí velkou neznámou. Vyplynulo to z praktických zkušeností přednášejících na semináři Činnost koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby, který se konal 8. 10. 2009 v Českých Budějovicích. Tato situace se však krůček po krůčku zlepšuje. Také zásluhou sdružení Společná vize: Bezpečnost práce na staveništi, které seminář pořádalo.

Část druhá – Pohled na problematiku koordinátora a plánu BOZP z pohledu inspekce práce

Část druhá – Pohled na problematiku koordinátora a plánu BOZP z pohledu inspekce práce

Václav Kápl seznámil účastníky s problémy týkajícími se koordinátorů a plánu BOZP, se kterými se jako inspektor práce denně setkává.
Povinností zaměstnavatele ze zákoníku práce je zajistit bezpečnost práce. Pokud pracuje na stavbě více firem, dávají koordinátorovi potřebné informace o rizicích, ten je zpracuje a pak sdělí všem účastníkům, jaká opatření budou realizována.

Nejčastější chyby:

 • Koordinátor není určen pro přípravu – kolem 80 %. Celý systém je nabouraný, není plán BOZP, chybí spolupráce s projektantem, stavební úřady vydají bez plánu BOZP povolení, neúplné ohlášení stavby, chybí smlouvy s koordinátory, nejsou dohodnuté podmínky spolupráce, není zajištěno přenášení informací na podzhotovitele.
 • Chyby v náležitostech oznámení stavby: špatná specifikace stavby, její adresy, práce s riziky, neurčení koordinátora pro přípravu, doručování pozdě, bez podpisu, zjevné chyby v termínech, pokusy o podvod - koordinátor vůbec netušil, že je na oznámení.
 • Chyby koordinátora při přípravě – mluví jako zákon, nespolupracuje s projektantem, nezajišťuje, aby plán BOZP obsahoval předepsané náležitosti. Plán obsahuje množství nadbytečných informací.
 • Chyby koordinátora při realizaci – neupravuje plán (mnohdy ho ani nelze upravovat), nepotvrzuje převzetí postupů od zhotovitelů a z nich vyplývajících rizik a opatření, neorganizuje kontrolní dny, neinformuje zadavatele, nepřesně formuluje nedostatky, nekontroluje staveniště, místo toho nahrazuje „bezpečáka“ zhotovitelů (kontrola revizí, školení, zdravotní způsobilosti, alkohol), nekontroluje dodržování plánu BOZP na staveništi, nezná postupy realizace, má tendenci udělovat pokuty – např. koordinátor chtěl dát zhotoviteli pokutu 1500 Kč za to, že nepředložil seznam rizik, a to nelze).

Přehled dokladů ke kontrole OIP:

 • kopie živnostenského listu;
 • doklad o určení koordinátorem na stavbě;
 • plán BOZP na staveništi;
 • doklad, jak je prováděno informování dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
 • doklad, jak jsou zhotovitelé upozorňováni na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, jak je vyžadováno zjednání nápravy a jak je v případě neodstraňování informován zadavatel stavby;
 • doklad, jak je organizována koordinace zhotovitelů na stavbě při přijímání opatření k zajištění BOZP, doklad o dávání podnětů k zajištění BOZP při stanovení pracovních nebo technologických postupů;
 • doklad o tom, jak je vykonávána kontrolní činnost na staveništi včetně požadavků na zjednání nápravy;
 • doklad o tom, jak jsou stanoveny termíny kontrolních dnů, doklad o jejich organizování (nejedná se o kontrolní dny investora);
 • doklad o tom, jak je kontrolováno dodržování plánu BOZP na staveništi a jak je přizpůsobován skutečným podmínkám na staveništi.

26. ledna 2010 se chystá další seminář s Ing. Káplem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail