Čtvrtý ročník soutěže Profesionál – koordinátor BOZP na pracovišti zná své vítěze

Zdroj: 

V úterý 25. října proběhlo v pražském Kaiserštejnském paláci vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže Profesionál – koordinátor BOZP na pracovišti. Ceny vítězům předala náměstkyně MPSV Kateřina Štěpánková spolu s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem a zástupcem ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislavem Malým. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti Evropského týdne BOZP, který se koná každý rok v říjnu a je nejvýznamnější událostí kampaní Zdravé pracoviště pořádaných Evropskou agenturou pro BOZP.

Soutěž má za cíl podpořit v České republice aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora BOZP na staveništi, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora ve vztahu k ostatním pracovníkům ve stavebnictví a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.

Zúčastnit se mohou fyzické osoby, které působí jako koordinátoři BOZP na staveništi na celém území České republiky, popřípadě i v zahraničí.

Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie:

  • fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona stavebníkovi),
  • fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,
  • fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

Do soutěže bylo zasláno osm soutěžních projektů. Hodnotící komise u nich kromě jiného ocenila odpovědnost a profesionální přístup koordinátorů, a to zejména v otázce zlepšování pracovních podmínek, pracovního prostředí a zvyšování kultury bezpečnosti. Díky opatřením z projektů, které autoři představili, se mohou nedostatky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništích lépe odstranit.

Soutěž vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce.

Více o soutěži je na stránce http://www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp/.

Vítězové 4. ročníku národní soutěže

Kategorie A – Koordinátor BOZP při přípravě staveb

Ing. Petr Lajčík

Autor vítězné práce v kategorii A zpracoval plán BOZP pro novostavbu budovy F ve Fakultní nemocnici Olomouc. V součinnosti s projektantem navrhl bezpečnostní prvky, důležité pro realizaci z hlediska efektivnosti a ekonomiky, které bylo potřebné promítnout do rozpočtu stavby před výběrem zhotovitele. Šlo například o zajištění pracovníků během tvorby svislých a vodorovných monolitických konstrukcí.

Kategorie B – Koordinátor BOZP při realizaci staveb

Bc. Michal Bujnaček

Autor vítězné práce v kategorii B aktualizoval plán BOZP pro modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek, neboť plán BOZP z přípravy stavby nebyl vyhovující. Stanovil konkrétní postupy prací pro zhotovitele, věnoval se především ochraně veřejnosti, například při frézování vozovky v těsné blízkosti ZŠ Šenov.

Kategorie C – Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci staveb

Ing. Hedvika Audová, DiS.

Autorka vítězné práce v kategorii C navrhla opatření pro umístění mobilního oplocení včetně bezpečnostního značení při výměně lodžiových zábradlí a zasklení lodžií bytového domu. Při rekonstrukci střešního pláště navrhla instalaci hasicích přístrojů do každé strojovny a seznámila pracovníky s jejich umístěním. Dále při revitalizaci panelového domu navrhla zhotovit ochrannou stříšku nad vchodem, aby byla zajištěna bezpečnost osob při vstupu do objektu.

Zleva: Vítěz kategorie A Petr Lajčík, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, náměstek ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý
Zleva: Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková, vítěz kategorie B Michal Bujnaček, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, náměstek ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý
Zleva: Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánková, vítěz kategorie C Hedvika Audová, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, náměstek ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý
Blahopřání vítězi soutěže od ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky a skleněná plaketa

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail