Povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi a zpracovat plán BOZP

Zdroj: 

Obracím se na vás s prosbou o vyjádření k potřebě koordinátora BOZP a potřebě zpracovat plán BOZP týkající se následujících akcí: 1) dodávka a montáž FTV systému na střechu dvoupatrové základní školy. Jedná se o 66 ks panelů á 450 Wp, střídače, baterie. Vysoutěžen jeden dodavatel bez poddodavatelů. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - NE; § 15 zákona č. 309/2006 Sb. - NE. 2) dodávka a montáž vzduchotechniky s rekuperací v dvoupatrové základní škole. Vysoutěžen jeden dodavatel, který má dva poddodavatele. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - NE; § 15 zákona č. 309/2006 Sb. – NE.

Co se týče koordinátora BOZP na staveništi, tak podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, se určuje v případě, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. V prvním případě je pouze jeden dodavatel, zde se tedy koordinátor BOZP určovat nemusí. Ve 2. případě jsou sice ještě poddodavatelé, ale píšete, že § 15 zákona č. 309/2006 Sb. se zde neuplatní, což znamená, že zadavatel stavby není povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. Podle § 14 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb. se při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., koordinátor BOZP neurčuje. V obou případech se tedy dle Vašeho popisu koordinátor určovat nemusí.

Z § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. vyplývá, že pokud se budou vykonávat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. Tyto práce jsou vyjmenovány v Příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Pokud tedy nebudou prováděny, nemusíte zpracovávat plán BOZP, ale z Vašeho dotazu to není zcela jasné.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail