Expozice respirabilnímu prachu krystalického křemene

Zdroj: 

Odhaduje se, že asi 5 milionů zaměstnanců v Evropské unii je vystaveno působení krystalickému oxidu křemičitému. Většina těchto lidí pracuje ve stavebnictví nebo ve výrobě produktů používaných ve stavebnictví (např. cihel, skla nebo cementu).

Lidé zaměstnaní v těchto odvětvích většinou pracují v malých provozovnách, které zaměstnávají méně než 10 osob. Křemík je po azbestu největším rizikem pro pracovníky na stavbách. Protože se jedná o velmi jemné částečky ve vzduchu, dlouhodobá expozice může způsobit rakovinu plic a jiná závažná dýchací onemocnění.

Prach oxidu křemičitého je IARC klasifikován jako karcinogen 1. skupiny, to znamená, že je považován za jednoznačnou příčinu rakoviny u člověka.1

Řízení nebo snižování rizika

Mokré metody pro snižování emise prachu při práci s rozbrušovací pilou jsou založeny na stříkání vody na rotační řezný kotouč. Všechny moderní rozbrušovací pily tak mají nástavec k napojení hadice na vodu. Voda může být dodávána z hlavního napájení nebo z tlakové láhve. I při použití vody je zapotřebí používat vhodnou protiprachovou masku (respirátor).

Použitím rozbrušovacích pil na dlažbu a obrubníky mohou vznikat velmi vysoké hladiny prachu obsahujícího oxid křemičitý. Zavedení účinných opatření je nezbytné, protože tato práce je vysoce riziková. Jak by měla tato opatření vypadat v praxi a jaké expozici je zaměstnanec vystaven při používání a nepoužívání těchto opatření, se podívejte na videa, která naleznete na následujících webových stránkách: https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm.

  • Video č. 1: Time to clear the air! Using cut-off saws for cutting kerbs and flag paving,
  • Video č. 2: The uncontrolled cut-off saw (ukazuje, kolik oxidu křemičitého vzniká při řezání za sucha),
  • Video č. 3:  The controlled cut-off saw (ukazuje, kolik oxidu křemičitého vzniká při řezání za mokra).

Poznámka: Je důležité si uvědomit, že voda nezachytí všechen oxid křemičitý. Je zapotřebí používat i účinné OOPP na ochranu dýchacích cest.

Přípustný expoziční limit pro respirabilní frakci (PELr, mg.m-3) - křemen - je 0,1  mg.m-3, takže na videu č. 2 a 3 je možné se podívat, jakým koncentracím je zaměstnanec vystaven při různých způsobech práce, tj. při práci za sucha i za mokra.

V dokumentu s názvem Účinná omezení dýchatelného prachu krystalického křemene při činnostech na staveništích (viz přílohu) je možné se podívat, jaká opatření pro snižování expozice prachu by měla být na staveništích zavedena, a to podle profesí a jednotlivých činností.

1 FAKTA PRACH OXIDU KŘEMIČITÉHO, Roadmap on carcinogens, Dostupné z: https://roadmaponcarcinogens.eu/wp-content/uploads/2017/12/SILICA-DUST-CZE.pdf.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail