Kontrola zaměstnanců prostřednictvím kamer. Je to v souladu se zákonem?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D., z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Pracuji jako zámečník-svářeč v jedné malé firmě na Ostravsku. Placení jsme v úkolové mzdě a náš zaměstnavatel začal instalovat kamery s funkcí nočního vidění nad každý pracovní box na naší hale. S kolegy máme obavy ze sledování a následného krácení mzdy, když nebudeme celou směnu na pracovišti i za předpokladu, že budeme mít náš úkol splněný. Máme nějaké právo se proti tomu bránit?

Instalace kamer zaměstnavatelem na pracovišti představuje značný zásah do práva na soukromí, resp. práva na ochranu osobních údajů zaměstnanců. Z tohoto důvodů umožňuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatelům sledovat zaměstnance kamerovým systémem jen ve výjimečných případech (§ 316 odst. 3). Zaměstnavatel k tomu musí mít „závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze“ jeho činnosti. Zaměstnavatel může sledovat zaměstnance kamerami jen v případě, že nemůže provádět kontrolní činnost jiným méně invazivním způsobem (zásada přiměřenosti). I způsob sledování musí být přiměřený (například nesmí pořizovat a uchovávat záznam, pokud to není nezbytně nutné). Účelem sledování zaměstnanců může být ochrana majetku zaměstnavatele, ochrana života a zdraví zaměstnanců, zaměstnavatele či dalších osob, ale i kontrola plnění pracovních povinností ze strany zaměstnanců. Zaměstnavatel nesmí instalovat kamery v šatnách, na toaletách apod. Zaměstnavatel je povinen předem informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Pokud jde o Vašeho zaměstnavatele, záleží především na účelu sledování a na tom, jestli je sledování zaměstnanců kamerami opravdu nezbytné (jestli není možné provádět kontrolu jinak). Zaměstnanec má podle zákoníku práce povinnost být celou směnu na pracovišti (§ 81), ale může se se zaměstnavatelem dohodnout jinak. Jestliže máte dohodu se zaměstnavatelem (např. v pracovní smlouvě), že můžete odcházet po splnění pracovních povinností ze směny dříve, pak není důvod, aby zaměstnavatel instaloval kamery a sledoval vás, jestli jste po celou dobu směny na pracovišti. V takovém případě by instalace kamer patrně nebyla v souladu se zákonem.

Máte-li pochybnosti o tom, zda zaměstnavatel používá kamery na pracovišti v souladu se zákonem, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce a dát například podnět k provedení kontroly u zaměstnavatele. Můžete také podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože sledování zaměstnanců kamerovým systémem představuje zpracování osobních údajů, které je chráněno podle tzv. GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, č. 2016/679).

Autor článku: 

Komentáře

Dobrý den může zaměstnavatel

22.08.2022 - 08:23 Petr Badura
Dobrý den může zaměstnavatel použít kamerový záznam k finanční pokutě za porušení BZOP ikdyž nebyla újma na zdraví ani finanční strata

Dobrý den může zaměstnavatel

30.09.2022 - 16:15 Emil Ferko
Dobrý den může zaměstnavatel používat kamerový systém a GPS navigací k sledováni výkonosti zaměstnanců ?

Dobrý den může zaměstnavatel

30.09.2022 - 16:21 Emil Ferko
Dobrý den může zaměstnavatel zakázat manipulaci s topením v šatnách. Např. Jako zákaz manipulace s topením bez souhlasu vedoucího manipulace s topením bez souhlasu vedoucí bude bráno jako hrubé porušení pracovní kázně za které jsou finanční postihy je tohle v pořádku ?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail