Zdravotní způsobilost k dosavadní práci v těhotenství

Zdroj: 

Pracuji jako operátorka výroby na montáži kabelových svazků do boxu, mimo jiné také pájíme s olovnatým cínem, lepíme technickým lepidlem apod. Jsem těhotná a nevím, jestli můžu vykonávat tuto činnost.

Podle § 103 zákoníku práce, odst. 1 písm. h), je zaměstnavatel povinen, jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte. Je také povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci (§ 239 zákoníku práce).

Pracovní podmínky zaměstnankyň jsou upraveny v § 238 zákoníku práce a následujících paragrafech, což se týká převážně těhotných, kojících žen a matek malých dětí, a ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Například jsou těhotným ženám zakázány práce spojené s expozicí některým chemickým látkám nebo chemickým směsím. Měl by Vám říct především Váš lékař nebo lékař pracovnělékařské péče u Vašeho zaměstnavatele, jestli tuto práci můžete vykonávat.

Autor článku: 

Komentáře

těhotné zaměstnankyně

01.07.2024 - 10:42 Zbyněk Moravec
K uvedenému dotazu: Vyhl. 180/2015 Sb. § 2, odst. 1, písm. g) bod4 zakazuje těhotným zaměstnankyním práci s látkami a směsmi klasifikovanými jako reprodukčně toxické, kam spadnou všechny látky a směsi s obsahem olova. I kdyby to nebylo tako konkrétně uvedeno, celé to přebije ustanovení §2, odst. 3., písm. d): (3) Těhotným zaměstnankyním je zakázáno pracovat na pracovištích, kde podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu. Protože niko neví, jak by měl vypadat negativní průkaz, ž nemůže dojít k poškození a u olova se pod něj žádný svéprávný lékař nepodepíše, je lepší dotyčnou zaměstnankyni přeřadit na jiné pracoviště. Zbyněk Moravec, Centrum BOZP ČMKOS

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail