Euroshnet v roce 2007

Euroshnet je mezinárodní organizace, založená roku 2001. Tvoří jí síť expertů z 18 zemí EU a 35 organizací, kteří se angažují v oblasti bezpečnosti práce - zabývajíci se normalizací, zkoušením, certifikací a spřízněným výzkumem. A jaký je Euroshnet v roce 2007?

(součástí tohoto Tématu týdne je i Tématická příloha)

Euroshnet (EURopean Occupational Safety and Health NETwork- Evropská síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) je mezinárodní organizace, založená roku 2000. Je tvořena sítí expertů z 18 zemí EU a 35 organizací, kteří se angažují v oblasti bezpečnosti práce zabývající se normalizací, zkoušením, certifikací a spřízněným výzkumem.

Mezi primární cíle této sítě patří vytvoření dialogu mezi institucemi, a především pak mezi jednotlivými odborníky v oblasti  BOZP z celé Evropy. Tato síť je určena pro všechny státy Evropské unie a EFTA (European Free Trade Association). S postupující globalizací obchodu a spoluprací členů států EU bude  potřeba této spolupráce narůstat i v oblasti standardizace a certifikace. Euroshnet je dobrovolné sdružení expertů, kteří se mohou zaregistrovat na webové stránce organizace http://www.euroshnet.org.

Základní cíle Euroshnetu:

• usnadnit kontakt mezi jednotlivými experty
• podporovat diskuse o společných zájmech
• šířit informace v oblasti bezpečnosti práce
• organizovat a posilovat spolupráci s jinými sítěmi a organizacemi

Euroshnet je v současnosti tvořen řídícím výborem expertů z Německa, Francie, Finska, Španělska a Polska, dlouhodobým záměrem je přizvat ke spolupráci i odborníky z dalších, nejen Evropských zemí. Práce této sítě je řízena komisí složenou z reprezentantů národních institucí angažovaných v oblasti bezpečnosti práce,v současnosti to jsou tyto instituce:

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Poland
 • EUROGIP, France
 • Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG/BG-PRÜFZERT), Germany
 • Health and Safety Laboratory (HSL), United Kingdom
 • Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS),
 • Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Spain
 • Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Germany
 • Työterveyslaitos - Arbetshälsoinstitutet (FIOH), Finland

Účastí v on-line komunikaci organizace Euroshnet je umožněn rychlý odborný přístup ke všem aktuálním námětům, a proto stovky odborníků tuto síť denně aktivně využívají a jejich počet rychle roste. V současnosti nejvíce registrovaných expertů pochází z Německa (133) a Francie (78), z České republiky  jsou registrováni 4 znalci.

Komunikace probíhá ve dvou základních oblastech: veřejná a profesionální

Členství ve veřejné oblasti je bez podmínek, lze se tam registrovat i pouze pod přezdívkou (“nickname”) – tedy v podstatě anonymně (což umožňuje například vyjádření experta nezávislé na názoru zaměstnavatele v oblasti veřejné zóny). Komunikačním jazykem je angličtina.
 
Vstup do profesionální oblasti je pomocí hesla, kteří budoucí členové této organizace obdrží e-mailem, pokud jsou splněny všechny registrační podmínky. Tento přístup je umožněn pouze zaměstnancům institucí zabývajících se činností v oblasti bezpečnosti práce na poli standardizace, testování a certifikace, anebo příslušného výzkumu. Profesionální zóna obsahuje databázi expertů, diskusní skupiny, vnitřní dokumenty a informační zónu.

Kontakty expertů v oblasti profesionální zóny probíhají nyní v těchto diskusních skupinách:
(Uvedené diskusní skupiny nejsou stabilní a z podnětů členů Euroshnetu se mohou měnit.)

 • Emise(hluk,vibrace,radiace,rizikové látky)
 • Průmysl
 • Elektrická bezpečnost
 • Ergonomie
 • Osobní ochranné prostředky

  •   Ochrana kůže
 • Zkoušení a certifikace / ověřování shody
 • Záležitosti Euroshnetu

Na stránkách Bozpinfo budeme v související Tématické příloze uvádět aktuální články a názory probíhající v oblasti jednotlivých diskusních skupin. Připomínky a případné náměty prosím uvádějte na uvedenou adresu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail