EU-OSHA podporuje Evropský rok aktivního stárnutí

Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se rozhodla do tohoto roku aktivně zapojit a poskytovat informace o tom, jak pomoci zaměstnancům, aby byli schopni déle pracovat.

V Evropské unii probíhají významné demografické změny, které spočívají v prodloužené střední délce života a nižší porodnosti a znamenají, že za několik málo desítek let budeme pravděpodobně svědky velkého nárůstu podílu starších pracovníků. V dnešní době pracuje v EU méně než polovina všech osob ve věku od 55 do 64 let, přičemž většina starších pracovníků opouští trh práce ještě předtím, než dosáhnou věku, kdy jim vzniká nárok na státní starobní důchod.

V rámci svého zapojení do Evropského roku aktivního stárnutí agentura EU-OSHA nabízí širokou škálu informací včetně nového oddílu „Stárnoucí pracovníci“ na internetových stránkách Agentury. EU-OSHA poskytuje např. praktické příklady opatření, která mají zlepšit pracovní podmínky seniorů (včetně přizpůsobení pracovních úkolů a provádění hodnocení rizik zohledňujících věk) a pomoci jim udržet si v průběhu času „schopnost pracovat“.

Agentura EU-OSHA rovněž zastává zásadu, že pokud chceme, aby lidé byli schopni vykonávat své zaměstnání déle, musíme zajistit, aby bezpečnost a ochrana zdraví při práci byly brány vážně po celou dobu produktivního života pracovníků.

Ředitelka EU-OSHA Christa Sedlatscheková k tomu dodává: „Důležitou součástí aktivního stárnutí je kvalitní produktivní život. Mladí pracovníci jsou staršími pracovníky zítřka a vysoká bezpečnost a ochrana zdraví při práci má zásadní úlohu jako činitel přispívající k lepšímu a delšímu produktivnímu životu.“

Ve většině případů lidé odcházejí do důchodu předčasně ze zdravotních důvodů (a zejména ze zdravotních důvodů souvisejících s prací). Pokud ale máme poskytovat finanční podporu evropským občanům, kteří se dožívají vyššího věku, potřebujeme, aby starší pracovníci setrvali na pracovištích déle.

Pomoc lidem, aby pracovali déle, zahrnuje opatření přijatá jednotlivými zaměstnavateli a politickou reprezentací s cílem přizpůsobit úkoly na pracovišti stárnoucím pracovním silám a bojovat proti určité míře diskriminace, která se vůči starším pracovníkům může vyskytnout.

Podle výzkumu, jehož vypracování zadala agentura EU-OSHA, většina lidí v Evropě souhlasí s uvedeným požadavkem. Druhý evropský průzkum veřejného mínění o bezpečnosti a ochraně zdraví ukázal např., že 87 % Evropanů si myslí, že dobrá úroveň ochrany zdraví a bezpečnost při práci jsou důležité, pokud lidé mají pracovat déle a do důchodu odcházet později (56 % uvádí, že je to „velmi důležité“).

Výzkum rovněž ukázal, že podle mnohých Evropanů by jim podmínky na jejich pracovištích nemusely umožnit pokračovat v práci i ve vyšším věku: více než polovina respondentů uvedla, že jejich pracoviště nejsou přizpůsobena potřebám starších osob.

V nadcházejících měsících agentura EU-OSHA zahájí na žádost Evropského parlamentu a Evropské komise pilotní projekt, při němž bude zkoumat způsoby, jak zlepšit zdraví a bezpečnost starších osob při práci.

Další odkazy

Stárnoucí pracovníci přehledně

Článek Podpora aktivního stárnutí na pracovišti

Článek Pracovat lépe delší dobu

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail