Důvod neprodloužení pracovního poměru. Jak to odůvodnit?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanec je zaměstnán na dobu určitou do konce dubna 2022. Nedávno absolvoval mimořádnou prohlídku kvůli špatnému sluchu. Byl uznán zdravotně způsobilým s podmínkou. Zaměstnavatel je bohužel nespokojený s jeho pracovními výsledky, a proto zaměstnanci nechce nadále prodlužovat pracovní smlouvu. Ale má trochu obavy, co má uvést jako důvod neprodloužení pracovního poměru. Tento zaměstnanec je zařazen do kategorie 3 (riziková práce). Zaměstnavatel zaměstnance chce před ukončením pracovní smlouvy znovu odeslat na mimořádnou prohlídku, zda je zdravotně způsobilý s podmínkou, a to chce uvést jako důvod k rozvázání pracovního poměru s tím, že pro něj nemají nadále vhodnou práci. Lze tuto mimořádnou prohlídku brát jako výstupní prohlídku?

Tady není žádný problém. Pracovní poměr na dobu určitou je pracovní poměr na dobu určitou, který končí uplynutím sjednané doby a tečka. Nikde není řečeno, že pracovní poměr na dobu určitou musí být prodlužován. Prodlužování pracovního poměru v ustanovení § 39 zákoníku práce (ZP) bylo do zákona vloženo pouze jako ústupek zaměstnavatelům, kteří běžně uzavírali se zaměstnanci pracovní poměry na dobu určitou. Bylo běžné, že například ve školství se uzavíraly s učiteli pracovní poměry na dobu určitou pouze na období školního vyučování, a to se opakovalo třeba deset let za sebou. Z toho důvodu bylo do ustanovení § 39 ZP vloženo ono omezení řetězení pracovních poměrů – třikrát a dost.

Jinak ale plně platí ustanovení § 65 ZP o skončení pracovního poměru na dobu určitou. Z něj vyplývá, že pracovní poměr na dobu určitou lze již v jeho průběhu ukončit všemi možnými způsoby skončení pracovního poměru, tj. dohodou, výpovědí i okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době (pokud je v rámci pracovního poměru na dobu určitou sjednána). To znamená, že již v průběhu pracovního poměru může zaměstnavatel se zaměstnancem, když, jak uvádíte, je s ním nespokojený, ukončit pracovní poměr dohodou nebo mu dát výpověď podle § 52 písm. f) ZP pro nesplňování požadavků pro řádný výkon práce.

Když ale zaměstnavatel nechce podstupovat tato nepříjemná jednání se zaměstnancem, ať jednoduše počká do konce dubna a pracovní poměr bude ukončen ze zákona.

Jak vyplývá z Vašeho dotazu, jedná se o zaměstnance v kategorii třetí, takže podle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče máte povinnost zaměstnance vyslat na výstupní prohlídku. Ale s tím si až tak dalece nelamte hlavu. Výstupní prohlídka má správně pomáhat zaměstnancům v případě, když je zaměstnanci následně po skončení pracovního poměru uznána nemoc z povolání a rozhoduje se, který zaměstnavatel je ve smyslu § 269 odst. 2 ZP odpovědný za škodu z titulu nemoci z povolání. 

V praxi se také setkáváme s případy, kdy dotyčný odmítne jít na výstupní prohlídku. Důvody mohou být různé, ve Vašem případě třeba rozčarování z toho, že pracovní poměr na dobu určitou nebude prodloužen. A pak se zaměstnancem skutečně neuděláte nic. Mzdu, na kterou mu vznikne nárok v souvislosti s ukončením pracovního poměru, mu vyplatit musíte, zápočtový list mu také musíte dát, a tak už nemáte de facto žádnou možnost, jak jej donutit k tomu, aby se podrobil prohlídce.

Doporučuji, aby zaměstnavatel zaměstnanci nic nevysvětloval ani nesliboval a před koncem pracovního poměru mu oznámil, že pracovní poměr nebude prodloužen, že se má podrobit výstupní prohlídce a že mu bude vystaven zápočtový list.

Autor článku: 

Komentáře

Riziková kategorie 3 a výstupní lékařská prohlídka

05.01.2022 - 12:25 Radka Šíbová
Dobrý den, paní Dandová, pochopila jsem, že v článku jde o ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou, ale zarazilo mě, že když bude zaměstnanec ukončovat pracovní poměr na dobu neurčitou a je v rizikové kategorii 3, tak že "není třeba zaměstnance posílat na další pracovnělékařskou prohlídku, ani na výstupní prohlídku" ... z rizikové kategorie 3 není třeba posílat zaměstnance na výstupní lékařskou prohlídku, byť je to uvedeno § 13 odst. 2 písm. a) bod 1 vyhl. 79/2013 Sb. ? Děkuji za odpověď

Riziková kategorie 3 a výstupní lékařská prohlídka

06.01.2022 - 16:55 Kateřina Hrubá
V článku jde o pracovní poměr na dobu určitou. Děkujeme za připomínku. Článek byl upraven. K. Hrubá, BOZPinfo

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail