Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

Zdroj: 

Pracovní úrazovost žen nejlépe prezentujeme jejím porovnáním s pracovní úrazovostí mužů. Tím je umožněno zviditelnit jasné rozdíly. Skladba pracovních úrazů (s pracovní neschopností nad tři dny a smrtelných) u žen a u mužů v uplynulých letech byla odlišná, lišila se zejména v prováděných činnostech, odvětvích a zaměstnáních. Z toho vyplynuly i odlišné zdroje úrazu. Zároveň je počet obou typů úrazů u žen výrazně nižší, než odpovídá jejich zastoupení mezi všemi nemocensky pojištěnými osobami.

5. Zaměstnání žen a mužů při pracovních úrazech v letech 2019–2022

5. Zaměstnání žen a mužů při pracovních úrazech v letech 2019–2022

Zaměstnání (CZ-ISCO) žen a mužů se u smrtelné pracovní úrazovosti zásadně liší. Muži se v letech 2019–2022 smrtelně zranili zejména při nebezpečných zaměstnáních (doprava, skladování, zpracovatelská a stavební), ženy zase při v úřednictví, službách, prodeji a to nejčastěji při jízdě v osobních automobilech (8 případů). Podíl počtu těchto pracovních úrazů je uveden v tabulce č. 5.1 a grafech č. 5.1 a 5.2.

Tabulka č. 5.1 Zaměstnání žen a mužů při smrtelných pracovních úrazech v letech 2019–2022

zaměstnání CZ-ISCO

smrtelné pracovní úrazy

ženy

muži

Obsluha stacionárních strojů a zařízení, montéři

-

25

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

2

98

Řemeslníci a opraváři

2

73

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

1

21

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

3

66

Pracovníci ve službách a prodeji

4

16

Úředníci

5

4

Techničtí a odborní pracovníci

1

15

Specialisté

-

6

Zákonodárci a řídící pracovníci

-

8

neurčeno

1

23

celkem ČR

19

355

 

Nejčastější zaměstnání smrtelně zraněných žen:

  • Úřednice 5

Nejčastější zaměstnání smrtelně zraněných mužů:

  • Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 98
  • Řemeslníci a opraváři 73
  • Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 66

Zaměstnání žen a mužů se u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny také lišila. U mužů bylo nejvíce případů evidováno v zaměstnání „Řemeslníci a opraváři“, a to téměř třetina případů. U žen to byly „Pracovnice ve službách a prodeji“, což je čtvrtina případů (viz tabulka č. 5.2 a grafy č. 5.3 a 5.4).

Tabulka č. 5.2 Zaměstnání žen a mužů při pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny v roce 2022 (SÚIP, ČBÚ)

zaměstnání CZ-ISCO

 

 

Obsluha stacionárních strojů a zařízení, montéři

 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

 

Řemeslníci a opraváři

 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

 

Pracovníci ve službách a prodeji

 

Úředníci

 

Techničtí a odborní pracovníci

 

Specialisté

 

Zákonodárci a řídící pracovníci

 

neurčeno

 

celkem ČR

 

Tabulka č. 5.3 Zaměstnání žen a mužů při závažných pracovních úrazech v roce 2022 (SÚIP, ČBÚ)

zaměstnání CZ-ISCO

závažné pracovní úrazy

ženy

muži

Obsluha stacionárních strojů a zařízení, montéři

15

75

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

7

155

Řemeslníci a opraváři

10

156

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

1

27

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

35

90

Pracovníci ve službách a prodeji

32

33

Úředníci

12

6

Techničtí a odborní pracovníci

14

49

Specialisté

21

11

Zákonodárci a řídící pracovníci

5

12

neurčeno

5

26

celkem ČR

157

640

 

Zaměstnání žen a mužů se u závažných pracovních úrazů také lišila. U mužů bylo nejvíce případů evidováno v zaměstnání „Řidiči a obsluha pojízdných zařízení“, a to téměř třetina případů. U žen to byly „Pomocné a nekvalifikované pracovníce“, což činí přibližně čtvrtinu případů (viz tabulka č. 5.3 a grafy č. 5.5 a 5.6).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail