Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

Zdroj: 

Pracovní úrazovost žen nejlépe prezentujeme jejím porovnáním s pracovní úrazovostí mužů. Tím je umožněno zviditelnit jasné rozdíly. Skladba pracovních úrazů (s pracovní neschopností nad tři dny a smrtelných) u žen a u mužů v uplynulých letech byla odlišná, lišila se zejména v prováděných činnostech, odvětvích a zaměstnáních. Z toho vyplynuly i odlišné zdroje úrazu. Zároveň je počet obou typů úrazů u žen výrazně nižší, než odpovídá jejich zastoupení mezi všemi nemocensky pojištěnými osobami.

1. Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR

1. Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR

Zpráva se zabývá rozdělením a vývojem ukazatelů podle odvětví, zaměstnání zraněného, zdroji úrazu. Pro porovnání závažnosti případů v závislosti na pohlaví byla zvolena časová řada desetiletá. Součástí analýzy jsou tabulky a grafy s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů komentovaných ve zprávě.

Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR v letech 2013–2022

Analýza smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v České republice, vychází ze souboru dat uložených v databázi smrtelných pracovních úrazů, kterou udržuje VÚBP, v. v. i. Ke stanovení relativních ukazatelů byly použity údaje ze statistického zjišťování Českého statistiského úřadu „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“ (dále NemÚr). Analýza pracovních úrazů s pracovní neschopností vychází ze souboru dat v systému SÚIP (případy s pracovní neschopností delší než tři dny) a od roku 2016 i ze souboru dat v systému ČBÚ (tj. v odvětví Těžba a dobývání).

Základními ukazateli pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti jsou: počet nově hlášených pracovních úrazů v daném roce (tab. č. 1.2) a procento případů z příslušného celku (tab. č. 1.1 a 1.3).

Tabulka č. 1.1 Pracovní úrazy žen a mužů v letech 2013–2022, relativní poměr (ČSÚ)

rok

pracovní úrazy s pracovní neschopností – graf 1.1

pracovní úrazy smrtelné - graf 1.2

ženy %

muži %

ženy %

muži %

2013

29,1

70,9

6,2

93,8

2014

29,6

70,4

0,9

99,1

2015

30,7

69,3

8,3

91,7

2016

31,2

68,8

2,9

97,1

2017

31,4

68,6

4,2

95,8

2018

32,2

67,8

4,9

95,1

2019

32,5

67,5

5,3

94,7

2020

30,7

69,3

2,8

97,2

2021

30,8

69,2

6,8

93,2

2022

33,0

67,0

5,7

94,3

průměrný poměr

31,1

68,9

4,8

95,2

Tabulka č. 1.2 Pracovní úrazy a nemocensky pojištěné osoby v letech 2013–2022 v ČR (ČSÚ, VÚBP)

rok

nemocensky pojištěné osoby

pracovní úrazy s pracovní neschopností

smrtelné pracovní úrazy

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

2013

2 179 642

2 260 684

12 509

30 418

7

106

2014

2 191 167

2 272 890

13 321

31 737

1

115

2015

2 205 732

2 301 280

14 214

32 117

11

121

2016

2 242 823

2 328 482

14 787

32 592

3

101

2017

2 301 786

2 370 039

14 916

32 575

4

91

2018

2 341 344

2 391 393

14 883

31 340

6

117

2019

2 348 011

2 384 878

14 484

30 068

5

90

2020

2 336 402

2 353 971

12 677

28 681

3

105

2021

2 353 988

2 354 177

13 818

31 115

6

82

2022

2 389 431

2 358 518

14 704

29 904

5

83

průměrný poměr

49,5 %

50,5 %

31,1 %

68,9 %

4,8 %

95,2 %

Tabulka č. 1.3 Pracovní úrazy žen a mužů v letech 2013–2022, relativní poměr (SÚIP a ČBÚ)

rok

pracovní úrazy s pracovní neschopností nad tři dny

pracovní úrazy závažné - graf 1.3

ženy %

muži %

ženy %

muži %

2013

29,8

70,2

19,0

81,0

2014

29,9

70,1

18,9

81,1

2015

30,7

69,3

17,1

82,9

2016

30,9

69,1

17,3

82,7

2017

31,1

68,9

15,9

84,1

2018

32,5

67,5

18,7

81,3

2019

32,7

67,3

18,6

81,4

2020

30,8

69,2

16,5

83,5

2021

31,1

68,9

17,3

82,7

2022

32,8

67,2

19,7

80,3

průměrný poměr

31,2

68,8

17,9

82,1

Z tabulek 1.1, 1.2 a 1.3 a příslušných grafů vyplývá, že poměr (procento) pracovních úrazů u žen roste a mužů klesá. Průměrné procento za 10 let činí:
  • 1 : 3 u pracovních úrazů s pracovní neschopností (31,1 % : 68,9 %);
  • 1 : 3 u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny (31,2 % : 68,8 %);
  • 1 : 6 u pracovních úrazů závažných, tj. s hospitalizací nad 5 dní (17,9 % : 82,1 %);
  • 1 : 16 u pracovních úrazů smrtelných (4,8 % : 95,2 %).
U pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti máme průměrné procento jen za roky 2004–2011 a to činilo u žen 30,8 % a u mužů 69,2 %. Poměr pracovních úrazů u žen a mužů se mění podle závažnosti a délky pracovní neschopnosti (graf č. 1.4).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail