Covid-19 jako nemoc z povolání loni opět drtivě převažoval

Zdroj: 

Zasáhl více než šest tisíc Čechů, nejčastěji z oboru Zdravotní a sociální péče. Státní zdravotní ústav pravidelně zpracovává roční souhrn statistik nemocí z povolání. V roce 2023 bylo v Národním registru nemocí z povolání (NRNP) zapsáno celkem 7001 profesionálních onemocnění u 6156 osob, z toho u 4960 žen a 1196 mužů. I loni nadále přetrvával vysoký počet hlášených nemocí z povolání způsobených virem SARS-CoV-2. Nejčastěji se covidem-19 v zaměstnání nakazili lidé pracující v oboru Zdravotní a sociální péče.

Onemocnění covid-19 bylo hlášeno v roce 2023 u 6265 z celkového počtu 7001 případů nemocí z povolání, z toho 651 zaměstnanců prodělalo toto onemocnění v letech 2020 až 2023 celkem dvakrát a 32 osob dokonce třikrát, proto je počet hlášených onemocnění covidem-19 vyšší, než celkový počet lidí, kteří se s touto nemocí dostali do registru. Téměř polovina případů (47,7 %) infekcí covidem-19 jako nemocí z povolání hlášených v roce 2023 vznikla už v roce 2022, z let 2021 a 2020 pak pocházela z každého zhruba čtvrtina případů. Tato statistika totiž zahrnuje všechny uznané případy dle data vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání, nikoliv data jejich zjištění,“ vysvětluje vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství MUDr. Vladimíra Lipšová.

V odvětví Zdravotní a sociální péče se covid-19 jako nemoc z povolání vyskytl loni vůbec nejčastěji, a to celkem 6071krát. Ve zdravotnictví a v sociálních službách onemocněly nejčastěji zdravotní sestry a bratři (43,9 % případů), sanitáři – ošetřovatelky/ošetřovatelé (13,4 % případů), dále lékařky a lékaři (11,7 % případů), pracovníci sociálních služeb a pracovníci přímé obslužné péče (celkem 9,3 % případů) a záchranáři a řidiči zdravotnické záchranné služby (celkem 5,0 % případů).

Dalším nejčastějším infekčním onemocněním byl svrab, kterým z hlediska hlášených nemocí z povolání onemocněli výhradně pracovníci z odvětví Zdravotní a sociální péče, a to 92krát. Nejčastěji šlo o pracující v domovech sociálních služeb a domovech pro seniory (celkem 26 případů).

V sestupném pořadí pak ve statistikách následovaly nemoci způsobené fyzikálními faktory (celkem 336 případů), nemoci postihující dýchací cesty, plíce, pohrudnici a pobřišnici (celkem 122 případů), nemoci kožní (celkem 71 případů), nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli (celkem 2 případy) a nemoci způsobené chemickými látkami (pouze 1 případ).

Mezi nejčastější nemoci způsobené fyzikálními faktory patří zejména syndrom karpálního tunelu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování (107 případů), syndrom karpálního tunelu z práce s vibrujícími nástroji (80 případů) a skupina onemocnění šlach a kloubů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (celkem 110 případů),“ upřesňuje MUDr. Vladimíra Lipšová.

Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice pak byly hlášeny celkem 122krát, z toho nejčastěji byly způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (71krát), kde onemocněli zejména pracovníci při těžbě a dobývání nerostných surovin (67 případů). Bronchiální astma vzniklo 24krát a azbest vyvolal onemocnění plic a pohrudnice celkem 15krát. Kožních nemocí z povolání bylo celkem 71 a šlo nejčastěji o kontaktní alergické dermatitidy.

Ve srovnání s rokem 2022 klesl v roce 2023 celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 438, tj. o 5,9 % případů.

Je nesmírně důležité, aby se zaměstnavatelé aktivně zajímali o vytvoření a udržování co nejzdravějšího pracovního prostředí, a dbali na prevenci tam, kde umožňuje snížit riziko zátěže nemocí z povolání, ale i dalších chronických neinfekčních onemocnění. Jde například o programy preventivních a rehabilitačních cvičení pro zaměstnance či o nabídku očkování proti sezónním infekcím. V rámci programu a soutěže Podnik podporující zdraví nabízíme firmám konzultace, poradenství a kulaté stoly, které se věnují konkrétním námětům a postupům na zlepšování a podporu zdravého prostředí na pracovišti a zdraví zaměstnanců,“ připomíná důležitost prevence ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA.

Publikace s názvem Nemoci z povolání v České republice v roce 2023, která obsahuje podrobné statistické údaje o počtu uznaných nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání, je umístěna veřejně na webu SZÚ.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail