Analýza pracovní úrazovosti žen v ČR

Zdroj: 

Pracovní úrazovost žen nejlépe prezentujeme jejím porovnáním s pracovní úrazovostí mužů. Tím je umožněno zviditelnit jasné rozdíly. Skladba pracovních úrazů (s pracovní neschopností nad tři dny a smrtelných) u žen a u mužů v uplynulých letech byla odlišná, lišila se zejména v prováděných činnostech, odvětvích a zaměstnáních. Z toho vyplynuly i odlišné zdroje úrazu. Zároveň je počet obou typů úrazů u žen výrazně nižší, než odpovídá jejich zastoupení mezi všemi nemocensky pojištěnými osobami.

2. Pracovní úrazovost žen a mužů v odvětvích v letech 2013–2022

2. Pracovní úrazovost žen a mužů v odvětvích v letech 2013–2022

Smrtelné pracovní úrazy žen a mužů v odvětvích v letech 2013–2022

Grafy č. 2.1 a 2.2 zobrazují podíl počtu smrtelných pracovních úrazů žen a mužů v letech 2013–2022 v odvětvích (CZ-NACE). Z grafů plyne, že smrtelná pracovní úrazovost žen a mužů byla velice rozdílná. K největšímu počtu smrtelných pracovních úrazů žen došlo v málo rizikových odvětvích. Způsobeno to bylo tím, že v těchto odvětvích docházelo ke smrtelným pracovním úrazům převážně v důsledku dopravních nehod. V odvětví Těžba a dobývání (B.) nebo Výroba a rozvod elektřiny a jiné energie (D.) k žádným případům nedošlo. U mužů došlo k největšímu počtu smrtelných pracovních úrazů v rizikových odvětvích, zejména ve Stavebnictví (F.), Dopravě a skladování (G.) a ve Zpracovatelském průmyslu (C.). Viz tabulka č. 2.1.

Tabulka č. 2.1 Smrtelné pracovní úrazy žen a mužů v odvětvích v letech 2013–2022 v ČR (VÚBP)

kód

odvětví (CZ-NACE)

smrtelné pracovní úrazy

ženy

muži

celkem

A.

Zemědělství, lesnictví, rybářství

6

100

106

B.

Těžba a dobývání

-

53

53

C.

Zpracovatelský průmysl

7

179

186

D.

Výroba a rozvod elektřiny a j. energie

-

8

8

E.

Zásobování vodou; činnost s odpady

1

33

34

F.

Stavebnictví

3

232

235

G.

Velkoobchod, maloobchod; opravy mot. voz.

6

60

66

H.

Doprava a skladování

9

195

204

I.

Ubytování, stravování a pohostinství

4

8

12

J.

Informační a komunikační činnosti

1

4

5

K.

Peněžnictví a pojišťovnictví

-

2

2

L.

Činnosti v oblasti nemovitostí

-

20

20

M.

Profesní, vědecké a technické činnosti

3

32

35

N.

Administrativní a podpůrné činnosti

1

30

31

O.

Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení

5

19

24

P.

Vzdělávání

2

8

10

Q.

Zdravotní a sociální péče

2

2

4

R.

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

2

5

7

 

ostatní odvětví a neurčeno (S.T.U.)

1

11

12

celkem ČR

53

1 001

1 054

 
 
Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad tři dny žen a mužů v odvětvích v roce 2022
Grafy č. 2.3 a 2.4 zobrazují podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny žen a mužů v roce 2022 v odvětvích ekonomických činností (CZ-NACE). Počet případů je uveden v tabulce č. 2.2.
 
Tabulka č. 2.2 Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny žen a mužů v ČR v odvětvích v roce 2022 (SÚIP, ČBÚ)

kód

odvětví (CZ-NACE)

prac. úrazy s PN nad 3 dny

ženy

muži

celkem

A.

Zemědělství, lesnictví, rybářství

629

1 377

2 006

B.

Těžba a dobývání

18

354

372

C.

Zpracovatelský průmysl

3 602

10 701

14 303

D.

Výroba a rozvod elektřiny a j. energie

20

141

161

E.

Zásobování vodou; činnost s odpady

103

920

1 023

F.

Stavebnictví

79

2 081

2 160

G.

Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel

2 015

2 118

4 133

H.

Doprava a skladování

853

2 718

3 571

I.

Ubytování, stravování a pohostinství

328

193

521

J.

Informační a komunikační činnosti

12

72

84

K.

Peněžnictví a pojišťovnictví

32

18

50

L.

Činnosti v oblasti nemovitostí

86

184

270

M.

Profesní, vědecké a technické činnosti

122

259

381

N.

Administrativní a podpůrné činnosti

336

532

868

O.

Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení

369

692

1 061

P.

Vzdělávání

1 100

217

1 317

Q.

Zdravotní a sociální péče

1 634

574

2 208

R.

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

135

168

303

 

ostatní odvětví a neurčeno (S.T.U.)

357

880

1 237

celkem ČR

11 830

24 199

36 029

 
Poznámka: Pro větší přehlednost grafů byla některá odvětví, v nichž došlo k ojedinělým smrtelným pracovním úrazům, sloučena do jediného označené jako „ostatní odvětví“, např. Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Kulturní, zábavní a rekreační činnost (R.) atd.
 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail