Aktivní stárnutí na pracovišti

Zdroj: 

Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí (celý název Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity). Je třeba najít způsob, jak pomoci starším lidem zůstat aktivní na trhu práce. Pracovat v lepších podmínkách znamená pracovat déle.

Část 1.

Část 1.

Většina z nás si je vědoma toho, že evropská populace napříč celým kontinentem stárne. Můžeme očekávat, že se dožijeme výrazně vyššího věku než předchozí generace. V průměru dnes žijeme o osm let déle, než jsme žili v roce 1960 a během dalších čtyř či pěti desetiletí můžeme pravděpodobně očekávat prodloužení průměrné délky života o dalších přibližně pět let. To je pro všechny z nás dobrá zpráva. Pokud však tento předpoklad zkombinujeme s nízkou mírou porodnosti, kterou v několika posledních desetiletích zažíváme, dostaneme model, který se všude v rozvinutém světě opakuje, tj. vyšší počet starších lidí v absolutních číslech, ale zároveň rovněž mnohem vyšší podíl starších lidí na celkové populaci.

Jinými slovy, evropská populace rychle stárne. V roce 2010 bylo osob starších 65 let mírně nad 87 milionů (17,4 % z celkové populace). Pro srovnání: v roce 1985 bylo osob starších 65 let 59,3 milionů (12,8 % z celkové populace). Očekává se, že tento počet se bude v závislosti na počtu lidí v produktivním věku nadále zvyšovat a do roku 2060 se zdvojnásobí. Je to výzva a zároveň šance, jak využít schopností a dovedností starších lidí.

Jak můžeme řešit tyto intenzivní změny? László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění k tomu řekl: „Klíčem k řešení výzev souvisejících s narůstajícím podílem starších lidí v naší společnosti je "aktivní stárnutí": Vést starší lidi k tomu, aby zůstali aktivní, pracovali déle a do důchodu odcházeli později, aby se po odchodu do penze zapojili do dobrovolných pracovních činností a aby vedli zdravý a nezávislý život."

Aktivní stárnutí

Z uvedených důvodů je Evropský rok aktivního stárnutí, který byl zahájen v lednu v Kodani, tak důležitý. Jeho cílem je zvýšit povědomí o vkladu, který mohou starší lidé společnosti přinést, a povzbuzovat osoby, které mají ve společnosti vliv, k tomu, aby lidem pomáhali stárnout aktivně. Při aktivním stárnutí jde o stárnutí v dobrém zdraví, pokračování nezávislého života a zastávání plnohodnotné role ve společnosti.

Klíčovou složkou je umožnit starším pracovníkům zůstat déle zdraví a perspektivní na trhu práce. Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55 – 64 let) je v 27 zemích EU v současné době nižší než 50 %. Jinými slovy, více než polovina starších pracovníků z různých důvodů opouští zaměstnání ještě před dosažením důchodového věku, což znamená, že zde existuje obrovský nevyužitý potenciál pro to, aby lidé pracovali déle a pomáhali podpořit delší životy evropských občanů.

Odhady ukazují zejména na zvyšování počtu starších žen na trhu práce 27 členských států EU, kde se u míry zaměstnanosti žen ve věku od 55 do 64 let v rozmezí let 2010 a 2060 očekává nárůst o 20,9 % oproti 11,5% nárůstu u mužů.

Jsou lidé spokojeni se zvyšujícím se podílem starších osob na pracovištích? Podle nedávného průzkumu Eurobarometer se zdá, že ano. Myšlenka, aby starší lidé pracovali až do stávajícího věku pro odchod do penze, dokonce i déle, se setkává se širokou podporou. Například 61 % Evropanů si myslí, že lidem by mělo být umožněno pokračovat v práci až do dosažení oficiálního důchodového věku a jedna třetina Evropanů říká, že by sami rádi pokračovali v práci i ve věku, kdy mají nárok na odchod do penze.

Pokud budeme usilovat o dosažení takového stavu, je třeba vzít na vědomí, že průzkumy rovněž poukazují na důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud mají lidé pracovat déle. Druhý ročník průzkumu s názvem European Opinion Poll on Occupational Safety and Health (Evropský veřejný průzkum bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který v nedávné době zpracovala agentura Ipsos MORI, ukazuje, že 87 % Evropanů se domnívá, že pokud mají lidé před odchodem do důchodu pracovat déle, je důležitá řádná bezpečnost a ochrana zdraví při práci (56 % říká, že je "velmi důležitá"). Podle průzkumu Eurobarometer si však mnozí Evropané rovněž myslí, že podmínky na jejich pracovištích by jim neumožňovaly pokračovat v práci i ve vyšším věku: pouze jeden ze čtyř dotazovaných (42 %) sdělil, že si myslí, že by byl schopen vykonávat svou nynější práci až do 65 let a dále, zatímco 17 % dotazovaných předpokládá, že po 59 letech věku nebudou schopni pokračovat v současném zaměstnání. Více než polovina dotazovaných sdělila, že jejich pracoviště nejsou uzpůsobena potřebám starších osob.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail