Zvedání břemen ženou vsedě

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Obracím se na Vás s dotazem ohledně zvedání břemen ženami v pracovní poloze vsedě podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která přesáhnout 3 kg. Je tedy jedno, kolikrát žena zvedá toto břemeno, nebo je i toto vztaženo na kumulativní hmotnost 6500 kg? Nebo žena prostě 4 kg vsedě nesmí v žádném případě zvedat, nebo to záleží na měření svalové zátěže autorizovanou firmou a dle tohoto měření se pak určí hmotnost při manipulaci s břemeny vsedě?

Podle ustanovení § 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, platí, že přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg.  Z uvedeného vplývá, že ženy nemohou vsedě manipulovat s těžšími břemeny než 3 kg.

Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6 500 kg. Tento limit je ale pomocný a používá se v případě, kdy manipulovaná břemena mají nestejnou hmotnost. Pak se používá tento celkový limit. Přitom posuzování rizikovosti práce dotyčných zaměstnankyň ale musíte vzít v úvahu také lokální svalovou zátěž podle § 22 až § 25a tohoto nařízení vlády. Poslední novela nařízení vlády do něj vložila právě ustanovení § 25a o tom, že práce spojená s celkovou fyzickou zátěží a lokální svalovou zátěží překračující hygienické limity, musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. A to je důležité z hlediska prevence rizik spojených s celkovou fyzickou zátěží.

Autor článku: 

Komentáře

Problém nadměrné fyzické

07.03.2011 - 09:20 František Černý
Problém nadměrné fyzické zátěže celkové, i nadměrné lokální svalové zátěže je velice rozšířený a týká se mnoha podniků. Způsobuje velké množství nemocí z povolání. Ne vždy lze riziko snížit, nebo odstranit úpravem technologického postupu prací a musí být řešen pouze bezpečnostními přestávkami a střídáním prací, nebo pracovníků. Zde vzniká u zaměstnanců dojem, že během bezpečnostní přestávky nemusí dělat nic. Pravda je však taková, že jim může být na tuto dobu přidělena práce jiná, při níž nejsou vystavováni působení rizikového faktoru, pro který jim je přestávka nařízena, s vyjimkou vysokých a nízkých teplot na pracovišti. Ale bylo by velmi zajímavé zveřejnit jaká další preventivní opatření k ochraně zdraví zaměstnanců před účinky nadměrné fyzické zátěže, mohou zaměstnavatelé přijímat, pokud nelze upravit technologický postup. V praxi totiž jistě dojde k případům, kdy Krajská hygienická stanice prohlásí, že poskytování přestávek a střídání pracovníků je opatření nedostatečné a udělí pokutu.

Re:

08.03.2011 - 19:47 Norbert Chalupa
Kolem manipulace s břemeny toho již bylo napsáno mnoho a problém to je opravdu složitý, nicméně, jak je v dotazu i odpovědi řečeno, jedná se o práci vsedě, přičemž je nutno zohlednit, při stanovení max. hmotnosti manipulovaného břemene, také zdravotní riziko pracovní polohy (§26... NV). A my nevíme, o jakou polohu vsedě se může jednat, jestli je trup předkloněn, nebo jde do úklonu, záklonu, v jakém úhlu, poloha paží, hlavy atd. (viz. přílohy NV). Nepochybně to bude mít podstatný vliv na další hodnocení fyzické zátěže a výsledná opatření, která bez znalostí věci a místních podmínek nejsme schopni stanovit. Pane Černý, k poslední větě Vašeho příspěvku bych připomínku měl. Víte, dost dobře si nedokážu představit, že zaměstnavatel, který poskytuje zaměstnancům bezpečnostní přestávky, zajišťuje střídání zaměstnanců proto, že jiné řešení, za daných okolností při manipulaci s břemeny, není, tak dostane od kontrolního orgánu pokutu. Toho zaměstnavatele, který poskytuje zaměstnancům bezpečnostní přestávky, zajišťuje střídání zaměstnanců z důvodu manipulace s břemeny, tak toho zaměstnavatele bych považoval za serióznějšího, a ještě by měl dostat pokutu? Na příkladu malinko přeženu: při těžbě dřeva se používá motorová řetězová pila. Hluk a vibrace jsou největším rizikovým faktorem, tudíž je u zaměstnance (menší nebo větší) pravděpodobnost vzniku nemoci z povolání. Zaměstnavatel bude plnit všechna opatření, bude mít závodního lékaře, budou mít zaměstnanci pravidelná lékařská vyšetření, budou jim poskytovány OOPP, budou dodržovat stanovené přestávky atd. atd. Přesto může nemoc z povolání vzniknout. Co udělá kontrolní orgán (KHS)? Udělí zaměstnavateli pokutu? Řekne mu, že nemají používat motorové pily a mají si koupit harvestor? Zakáže mu činnost? Myslím, že ani jedno. Pokud by taková situace nastala, tak proběhne standardní prošetření a v případě, že nebude zjištěno porušení předpisů a povinností ze strany zaměstnavatele a nemoc z povolání uznána bude, tak nastupuje pojišťovna.... Chci jen říct, že bych to neviděl tak dramaticky a osobně za celá léta své praxe neznám jediný takový případ, který jste uvedl. Pokud snad někdo má takovou zkušenost, tak bych byl opravdu rád, kdyby se podělil, bez ironie. A ještě si neodpustím jedno, ve vztahu k příspěvkům nedávným. Ryze zahraniční strojírenská firma se třemi sty zaměstnanci, která má spoustu rizikových pracovišť z hlediska hluku. Myslíte, že jsou jim poskytovány bezpečnostní přestávky? Ani náhodou, to je pro ně sci-fi. Praxe je taková, pokud se ti nelíbí, tak.......

Re:

09.03.2011 - 09:20 František Černý
Pane Chalupo, bohužel se tento případ stal u jednoho z mých zákazníků. KHS prostě označila opatření jako nedostatečná ústně, do protokolu uvedla, že nejsou přijímána žádná. I přes připomínku zahájila správní řízení a pokutu udělila. Zákazník se odvolal nakonec až na Ministerstvo zdravotnictví, kde byly shledány námitky oprávněnými, až na jeden bod, který jsme ale schopi též vyvrátit. KHS tedy ve správním řízení pokračuje. Případ je tedy, zatím, stále živý, proto neuvedu více podrobností. To co píšete o zahraniční společnosti je běžné a jen to potvrzuje můj názor, který píši v diskuzi pod jiným článkem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail