Pracovní úraz při obracení břemene pomocí zdvižného manipulačního vozíku

Zaměstnanec měl za úkol provést obroušení svařence. Při jeho obracení utrpěl závažný pracovní úraz spočívající ve zranění v oblasti kolene, bércové kosti a stehenního svalu. Kde se stala chyba?

Zaměstnanec–brusič měl za úkol provést obroušení svařence (atypický plotový díl) o délce 550 cm, šířce 230 cm a hmotnosti 707 kg. Jelikož potřeboval svařenec obrousit i z druhé strany, domluvil se s kolegou, že provedou obrácení svařence. Na obrácení svařence použili zdvižný manipulační vozík (dále jen vozík), na jehož vidlici navlékl brusič textilní vázací popruh (dále jen popruh), oko o délce 214 cm, šířce 5 cm a nosnosti v přímém závěsu 530 kg. Brusič přeložil popruh napůl a kolem konstrukce svařence omotal popruh ve dvojitém vázání na smyčku. Konstrukci v místě úvazku tvořily čtyři svařené profily U 120 k sobě. Zaměstnanec obsluhující vozík provedl zdvih svařence, jehož jedna strana zůstala opřená o zem, a to z toho důvodu, že úvazek svařence nebyl proveden v ose jeho těžiště. Brusič se snažil rukama nadzvednout stranu svařence, která se opírala o zem, aby mohl zaměstnanec obsluhující vozík popojet se svařencem dozadu, a obrátit tak svařenec na původní místo. Brusiči se nedařilo svařenec nadlehčit, proto zavolal na pomoc další tři kolegy. Tito kolegové se postavili k protější straně svařence a naopak se snažili vlastní vahou zatížit svařenec, aby se tento dostal do vodorovné polohy a nedotýkal se na druhé straně, kterou nadlehčoval brusič, země. Najednou došlo k prasknutí popruhu a k pádu svařence. Svařenec se poté překlopil směrem na vozík a sjel po rámu zdvihacího zařízení vozíku až na zem, kdy pod svařencem zůstala pravá dolní končetina jednoho ze zaměstnanců, který svařenec zatěžoval. Zaměstnanec utrpěl závažný pracovní úraz spočívající ve zranění v oblasti kolene, bércové kosti a stehenního svalu. 

Výsledná nosnost popruhu ve dvojitém vázání na smyčku byla 848 kg. Popruh tedy nebyl zdviženým svařencem zatížen nad jeho výslednou nosnost, avšak při zatížení pravé strany svařence třemi zaměstnanci zřejmě došlo k zatížení popruhu nad jeho výslednou nosnost. Koeficient bezpečnosti popruhu byl 7:1. Hlavním důvodem přetržení popruhu bylo působení ostré hrany svařence. V návodu k použití popruhu bylo uvedeno, že je zakázáno táhnout popruh přes ostré hrany a při zvedání břemen s ostrými hranami se musí používat vhodné ochrany (ochranné návleky). V návodu k použití popruhu bylo dále uvedeno, že je nutné dodržovat ČSN EN 1492-1+A1. Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití. Podle ČSN EN 1492-1+A1 je hrana břemena pro vázací popruh ostrá tehdy, je-li poloměr zaoblení hrany stejný nebo menší než tloušťka vázacího popruhu. Tloušťka předmětného popruhu byla cca 4 mm, přičemž poloměr zaoblení hrany svařence byl menší než tloušťka popruhu. 

Z uvedeného vyplývá, že hrana svařence, přes kterou byl tažen popruh, byla ostrá a způsobila přeříznutí popruhu. Mimo tuto skutečnost měl zaměstnavatel, u kterého k pracovnímu úrazu došlo, v dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních stanoveno opatření ke snížení rizika pádu břemen, a to, že ke zdvihání břemen za pomocí vozíku nesmí být použito další pomůcky zavěšené na vidlice vozíku, jako např. vázací prostředky. Zaměstnavatel neměl rovněž stanoveny pracovní postupy tak, aby zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími předměty.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail