Publikace Nástroje pro použití donucovacích prostředků a zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků

Zdroj: 

Publikaci s názvem Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií najdete v rubrice Knihovna BOZP/Ke stažení.

Obecní (městská) policie je v souladu se zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, orgánem obce zřizovaným a zrušovaným obecním zastupitelstvem, které tak činí obecně závaznou vyhláškou. Úkoly plněné obecní (městskou) policií jsou rámcově vymezené zákonem o obecní policii, přičemž se jedná o zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a dále také plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zmíněný zákon či zvláštní zákon.

Tyto úkoly plní především strážníci, kterým zákon o obecní policii přiznává nezbytná oprávnění, k nimž náleží mimo jiné i oprávnění k použití donucovacích prostředků a služební zbraně strážníkem. Na problematiku použití donucovacích prostředků a zbraně strážníky obecní (městské) policie byl zaměřen i projekt Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie, který řešil v letech 2022 a 2023 Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

V rámci tohoto projektu byl proveden kvantitativní výzkum s využitím dotazníku, kterého se v červnu a červenci 2022 zúčastnilo celkem 444 respondentů z řad strážníků. Zmíněný výzkum byl zaměřen na různé aspekty problematiky použití donucovacích prostředků a zbraně strážníky obecní (městské) policie. Z výsledků tohoto výzkumu mimo jiné vyplynulo, že vlastní schopnost manipulace s přidělenou služební zbraní subjektivně hodnotilo jako velmi dobrou 44,37 % respondentů. Obdobně se respondenti vyjadřovali i k vlastní schopnosti používat donucovací prostředky, kde tuto svoji schopnost jako velmi dobrou hodnotilo jen 21,17 % respondentů. Na základě výše uvedené skutečnosti je tak možné učinit závěr, že ve schopnosti strážníků manipulovat s přidělenou služební zbraní a používat donucovací prostředky existují poměrně značné rezervy.

Cílem této publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky, jehož základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Skládá se ze dvou kapitol. První z nich se zaměřuje na donucovací prostředky, předmětem druhé kapitoly je bezpečná manipulace se služební zbraní.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail