ZPP řidičů "referentů" a omezení doby platnosti prohlídky

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dva dotazy: 1) V jaké lhůtě se má opakovat preventivní lékařská prohlídka u zaměstnanců, kteří řídí při výkonu povolání tzv. referentské vozidlo. Má na to vliv i četnost použití vozidla (každodenně nebo příležitostně 1x měsíčně)?
2) Lze omezit zpětně lhůtu platnosti platné lékařské prohlídky? Před dvěma lety vystavena s platností na 5 let, nyní je snaha omezit platnost směrnicí na 2 roky.

1) Zákon na tuto otázku odpověď nedává. Jak jsme si již několikrát na našem serveru vykládali, spadá tato otázka do oblasti prevence rizik, kterou musí zaměstnavatel provádět sám, podle svých podmínek. Zákoník práce říká, že zaměstnavatel plně odpovídá za BOZP a od toho se odvíjí i jeho odpovědnost za stanovení četnosti preventivních lékařských prohlídek u zaměstnanců, kteří řídí "referentská" motorová vozidla. Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci ze dne 21. května 1970 PP- 265-20.11.67, ve znění pozdějších předpisů, zná pouze kategorii „Prohlídky pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva“. Zde se hovoří o tom, že preventivní prohlídky a posuzování zdravotní způsobilosti pracujících obsluhujících stavební stroje se řídí obdobně podle ustanovení platných pro řidiče z povolání; prohlídky jsou povinné u pracujících obsluhujících dozéry a kolové traktory nad 50 k, pásové dozéry a traktory, speciální tahače stavebních mechanismů, lopatová pásová rypadla, automobilová a kolová korečková rypadla, kolečková hlubidla, drenážní frézy a rýhovače, nakládací a vykládací stroje nad 35 k, autogrejdry, grejdelevátory, motorové skrejpry, skrejpry s pásovým tahačem, truboukladčíky, silniční válce, úzkorozchodné lokomotivy pro přenosné dráhy, speciální motorové sněhové stroje, kompresory s provozním tlakem nad 5 atm. a nad 300 m2/hod. a dále stavební stroje, které stanoví Ministerstvo stavebnictví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Periodické prohlídky se konají každé tři roky. Směrnice nabyla účinnosti v roce 1968, od té doby se obrovským způsobem změnily podmínky provozu na našich silnicích a proto je třeba ji pokládat za pouhý návod. Druhým návodem Vám může být zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, který v § 87 stanoví, že držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Proto bych hledala nějakou střední cestu, asi pravidelné prohlídky zaměstnanců, kteří řídí referentská vozidla, každé dva roky.
2) Platnost prohlídky omezena zpětně být nemůže, ale zaměstnavatel může stanovit, že od toho a toho data se zaměstnanci vykonávající ty a ty práce musí podrobovat prohlídkám každé dva roky. Je to výhradně odpovědnost zaměstnavatele a ten si v tomto ohledu na základě provedené prevence rizik může diktovat, co chce. Jinak by také vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým nově upraví četnost lékařských preventivních prohlídek, měl stanovit, které prohlídky vydané před účinností předpisu uznává a kteří zaměstnanci se musí prohlídce podrobit znovu. Stanovit četnost prohlídek je právo zaměstnavatele, protože on odpovídá za BOZP a podrobit se prohlídkám je podle zákoníku práce povinnost zaměstnance.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail