Zima na pracovišti podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji na úseku expedice uzenin, kde je stálá teplota okolo 2 °C. Měl by zaměstnavatel vyplácet nějaké příplatky za ztížené prostředí? Nebo stanovit kratší pracovní dobu, ochranné nápoje atd.? Jak je to podle nového nařízení vlády č. 361/2007 Sb.? 

Minimální opatření k ochraně zdraví a bližší hygienické požadavky pro práci v zátěži chladem stanoví § 7 nového nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Podle tohoto ustanovení platí předně, že na pracovišti, kde operativní teplota nebo korigovaná teplota vzduchu poklesne pod 4 °C, musí zaměstnavatel zaměstnance vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména pracovním oděvem, pracovní obuví a pracovními rukavicemi. Dále pak platí, že na pracovišti, kde operativní teplota je 4 °C a nižší, má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně.
Při teplotě vzduchu od 10 °C do 4 °C musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4 °C do -10 °C (a to je asi i vaše pracoviště!)  2 hodiny a při teplotě vzduchu od -10 °C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut. Z toho vyplývá, že po každých 2 hodinách nepřetržité práce máte právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně, která musí být nejméně 10 minut. Bezpečnostní přestávky se podle § 89 zákoníku práce se na rozdíl od přestávek na jídlo a oddech podle § 88 zákoníku práce započítávají do pracovní doby.

Podle ustanovení § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. se ještě poskytuje k ochraně zdraví zaměstnanců před účinky zátěže teplem a zátěže chladem ochranný nápoj. Podle ustanovení § 5 se ochranný nápoj chránící před zátěží chladem poskytuje při trvalé práci na:
• pracovišti, kde musí být z technologických důvodů udržována operativní teplota 4 °C a nižší (tedy opět Vaše pracoviště !), nebo
• venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního vzduchu naměřené na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny nižší než 4 °C.

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

Pokud se týká příplatků za ztížené pracovní prostředí, tak ty se podle ustanovení § 117 zákoníku práce a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů poskytují pouze při práci v prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění, jinak řečeno jsou zde zařazeny pouze práce, které jsou podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli zařazeny do kategorie čtvrté.  Podle této vyhlášky platí, že práce vykonávaná po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je operativní teplota t0 z technologických důvodů udržována na teplotě + 4 °C a nižší je zařazena do kategorie třetí, čtvrtá kategorie není pro zátěž chladem definovaná. Takže příplatek za ztížené pracovní prostředí Vám nenáleží.

Autor článku: 

Komentáře

Zima na pracovišti

21.10.2010 - 22:40 martin novak
Dobrý den pracuji v Plzeňské Škodovce obrábění kovů závod Hutě budova 10 a 16. V prosinci,lednu ,únoru je zde teplota na obráběcí dílně -4 stupně celsia . Fabrika vydělává miliony tím že nezatopí a nikdo s tím neni schopen nic udělat ani BOZP,hygiena , Úřad práce a podobně. Že dělají lidi na strojích ve 2 kabátech a jsou zde pracovní a smrtelné úrazy to také nikoho nezajímá. Takže zákony a nařízení jsou k ničemu když nikdo nemá zájem něco kontrolovat. Všude jsou jen hromady cizinců pod agenturama takže se všechno zamete a pořád to jede dál. Přeju pěkný den.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail