Jak dlouho může trvat nepřetržitá práce s motorovou pilou?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Jak dlouho mohu denně pracovat s motorovou pilou a neporušit bezpečnost práce? Myslím tím dobu, kdy pilu držím a fyzicky řežu. Bez přestávek a odpočinku.

V první řadě si musíte pročíst návod výrobce, zda takovou dobu definuje jako nějaké riziko vyplývající z charakteru práce. Protože specifický právní předpis, NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, takové obecné definování doby držení motorové pily v ruce neobsahuje. Toto nařízení vlády komplexně definuje požadavky, které musí zaměstnavatel stanovit a zajistit pro bezpečný výkon práce s motorovou pilou či křovinořezem a obdobných pracích. Zdůrazňuje, že činnost musí odpovídat technologickým postupům, pracovním a klimatickým podmínkám (ustanovení § 3 odst. 1). Zde jde nařízení vlády ruku v ruce se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, který v obecné rovině definuje základní požadavky jak na pracoviště a používaná technická zařízení, tak na pracovní postupy (ustanovení § 2, 4, 5).

Zůstaneme-li u klimatických podmínek jako charakteristice pracoviště, lze zmínit zátěž teplem či naopak chladem, definované v NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, kde k ochraně zaměstnanců patří organizování bezpečnostních přestávek v průběhu pracovní směny (viz příloha 1 část B nebo ustanovení § 7).

Přihlédneme-li k podmínkám výkonu práce, vystupuje do popředí otázka hodnocení pracovních poloh, lokální svalové zátěže, a zvláště pak fyzické zátěže. Jako základní opatření je zmiňováno organizování bezpečnostních přestávek v délce 5-10 minut po každých dvou hodinách práce (ustanovení § 25a, 27a). Obdobně můžete na manipulaci s motorovou pilou nahlížet jako na manipulaci s břemenem (ustanovení § 28), dopomoci si výpočtem kumulativní zátěže (ustanovení § 29). Napočítáte-li kumulativní zátěž 10 000 kg za směnu, končíte v daný moment výkon práce s motorovou pilou na dané směně (a už do konce pracovní doby nic nevezmete do ruky – vše je to manipulace s břemenem). Opět se jako opatření organizují bezpečnostní přestávky (ustanovení § 30 odst. 3).

Bezpečnostní přestávky, v trochu jiných časových úsecích, se ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, organizují i v případě používání ochrany sluchu (ustanovení § 9 odst. 6) či jako opatření proti vibracím (ustanovení § 17 odst. 3).

Zdůrazněme, že práce s motorovou pilou je značně fyzicky náročná. Kromě samotné fyzické zátěže jde o práci s osobními ochrannými pracovními prostředky. Používá se jak ochrana hlavy, tak i očí (obličeje), sluchu, pracovník je oblečen v protiřezném oděvu (kabát, kalhoty) a má protiřeznou obuv. Na rukou má rukavice s antivibrační vlastností. A to jsou důvody pro organizování bezpečnostních přestávek, a dost možná delších a v častějších časových intervalech, než uvádí právní předpisy. Neboť unavený pracovník je chybující pracovník, což může mít tragické následky.

Autor článku: 

Komentáře

práce s motorovou pilou

17.03.2023 - 19:11 Zbyněk Jančík
Pohonné hmoty motorové pily jsou na maximálně 45 minut plné práce, což znamená nucenou přestávku pro odpočinek a doplnění paliva a maziva - nejméně 15 minut. Při těžbě se provádí kácení, délkování a odvětvování - mezi jednotlivými činnostmi jsou přestávky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail