Nápoje při práci v horku

Zdroj: 

Musíme pracovníkům ve výrobě (automotiv), třída IIIa poskytnout v době veder mineralizovanou vodu, nebo stačí pramenitá voda a voda ze sodobaru?

Podle § 4a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády), na ochranný nápoj chránící před zátěží teplem má nárok pracovník, který ztratí potem a dýcháním 1,25 litrů a více. Podle § 5 nařízení vlády maximální přípustný limit ztráty tekutin je 3,9 litru za osmihodinovou směnu. Na pracovišti s délkou směny delší než 8 hodin nesmí ztráta tekutin potem a dýcháním v důsledku pracovní a tepelné zátěže za směnu překračovat přípustný limit ztráty tekutin 3,9 litru o více než 20 % a nesmí být překračovány krátkodobě přípustné doby práce.

Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k nařízení vlády, části A, tabulce č. 6. 

Podle § 8 odst. 1 nařízení vlády se ochranný nápoj chránící před zátěží teplem poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. 

V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle předchozího odstavce.

Pro třídu práce IIIa tedy postačí pramenitá voda a voda ze sodobaru.

Více o práci v horku například zde.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail