Závaznost návodu pro údržbu strojů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Z interního auditu v jedné společnosti máme nález „Neprovádění údržby strojů a zařízení z pohledu požadavku na frekvenci a rozsah dané výrobcem v návodech k obsluze a údržbě“. Vedoucí údržby se brání v tom smyslu, že návod pro údržbu strojů pro ně není závazný, a tudíž nemusí údržbu provádět ve stanoveném rozsahu. Můj dotaz zní, jestli je závazný kompletní návod k danému zařízení, anebo pouze část týkající se BOZP. Podle čeho se rozlišuje či, zda vůbec, údržba nemusí dodržovat rozsah údržby stroje stanovené výrobcem? Popřípadě podle jaké zákonné normy.

Každé strojní zařízení uváděné na trh nebo do provozu, které spadá pod nařízení vlády (NV) č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, musí být vybaveno průvodní dokumentací – návodem k použití, který mimo jiné musí obsahovat určení stroje, podmínky o užívání, požadavky na údržbu a četnost prohlídek.

Během provozu se na strojní zařízení vztahuje NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Ustanovení § 2, bod e) a f) tohoto NV si klade požadavky na průvodní a provozní dokumentaci stroje včetně informací o pravidelných kontrolách a revizích zařízení. § 4 tohoto NV říká:
(1) Kontrola zařízení musí být provedena před uvedením do provozu podle průvodní dokumentace výrobce a není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být provedena nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Z uvedeného je patrné, že průvodní dokumentace stroje, je-li dostupná, je pro uživatele závazná.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail