Zaměstnavatelé nejčastěji porušují pracovněprávní předpisy v oblasti vyplácení mzdy, zjistili inspektoři

Zdroj: 

Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se u zaměstnavatelů stále vyskytují nedostatky ve stavu k správnému vyhledání zdrojů a příčin rizik na jednotlivých pracovištích a provozu technických zařízení. Firmy také porušují pracovněprávní předpisy v oblasti odměňování, zjistil při kontrolách Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Kontroloři zjistili, že nejčastěji dochází k porušování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování a vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Též se často nevede řádná evidence pracovní doby a obchází právo na rovné zacházení,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Při provedení 6 871 kontrol zjistili inspektoři 10 021 porušení pracovněprávních předpisů.

Zaměstnavatelé nevypláceli mzdu ve lhůtě splatnosti, nebo její část nevypláceli vůbec. Přetrvává vyplácení mezd tím způsobem, že část je vyplacena oficiálně a část tzv. na ruku. Toto je ale velmi obtížně prokazatelné,“ popsal generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Je zarážející i počet podnětů, ve kterých lidé ve snaze domoci se svých nároků přiznávají, že pracovali bez písemně uzavřených pracovních smluv. K poměrně častým závadám patří neposkytování příplatků za přesčas, za práci v sobotu a v neděli, za noční práci. Oblastní inspektoráty práce uložily v této souvislosti celkem 890 pokut ve výši 30,2 milionu korun.

Inspektoři práce se při letošních kontrolách více zaměří na zaměstnavatele s vozovým parkem či na kontrolu systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pracovních podmínek v malých a středních podnicích. „Z hlediska prevence předcházení vzniku pracovních úrazů je důležité, aby kontrola u nově vzniklých podniků proběhla po zahájení jejich činnosti co nejdříve,“ uvedl Hahn.

Pravidelné a podrobné informace o kontrolách a jejich výsledcích jsou k dispozici na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Autor článku: 

Komentáře

Důslednost kontrolních orgánů

10.03.2017 - 09:34 Josef Sibr
Rád bych upozornil na komentář pana Hahna uvedený výše. Cituji: „Přetrvává vyplácení mezd tím způsobem, že část je vyplacena oficiálně a část tzv. na ruku. Toto je ale velmi obtížně prokazatelné,“ popsal generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.“ Obtížně prokazatelné to v některých případech není. Ovšem nečinnost podřízených pana Hahna mnohdy nasvědčuje neochotě cokoliv prokazovat. Přibližně v době kdy napsal tohle prohlášení, jsem ho upozorňoval dopisem na skutečnost, že můj bývalý zaměstnavatel (dopravce) i po několika předchozích kontrolách nesjednal nápravu stavu a nevede řádnou evidenci pracovních dob řidičů v souladu se skutečností. Což lze prokázat jednoduchým porovnáním evidence vedené zaměstnavatelem, výplatních lístků a časů z tachografů kamionů. Jeho podřízení pouze konstatovali, že záznamy z tachografů neslouží k evidenci pracovní doby a že se s nárokem na doplacení části mezd mohu obrátit na soud. Což je sice pravda, ovšem je logické, že když dle tachografu jsou řidiči v práci od 7 do 20 hodin a dle dokladů zaměstnavatele ten den pracovali jen 8 hodin, nasvědčuje to skutečnosti, že je evidence pracovní doby falešná. Což lze jednoduše dokázat. Zaměstnavateli sice nakonec úřad udělil citelnou pokutu ve výši 1,5 milionu korun, ale světe div se, že tentýž úřad správní řízení o této pokutě, nepostoupil ji dále, ale zrušil, aniž by k tomu měl oprávnění, nebo jiný legální důvod. Bohužel o takovém rozhodnutí ani způsobu konkrétního postihu není stěžovatel informován. Tuto skutečnost, včetně nedůsledného postupu a nevyužití všech pravomocí inspektorátu, následně zjistila při svém šetření až kancelář Veřejného ochránce práv. Dle mého názoru, zaměstnavatelé by neporušovali zákony tak často a v tak velkém rozsahu, kdyby kontrolní orgány pracovaly důsledně a využívaly řádně všechny své pravomoci ke sjednání nápravy. Nelze očekávat správné jednání zaměstnavatelů, když je kontrola nedůsledná a umožňuje, aby se dlouhodobě obohacovali obcházením platných zákonů, přímo před očima kontrolních orgánů. Při ošizení stovky a více zaměstnanců každý měsíc, je zisk daleko vyšší, než případná maximální pokuta 2 miliony korun. Je to tedy výhodný byznys, když státní kontrolní orgány jsou benevolentní…

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail