Program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2024

Zdroj: 

Orgány inspekce práce budou v roce 2024 věnovat zvýšenou pozornost prevenci a osvětě zejména prostřednictvím poskytování poradenství, mediální prezentací výsledků kontrol a aktivní účastí na odborných seminářích a akcích pořádaných především sociálními partnery. Hlavní priority činnosti orgánů inspekce práce pro rok 2024 jsou následující.

  1. Zvýšená aktivita v kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování;
  2. Kontroly pracovních podmínek cizinců, včetně držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny;
  3. Kontroly zaměřené na plnění zákonných podmínek agenturního zaměstnávání;
  4. Cílené kontroly zaměřené na oblast pracovní doby a odměňování zaměstnanců;
  5. Kontroly příčin a okolností pracovních úrazů a kontroly zaměřené na pracoviště se zvýšeným rizikem vzniku pracovního úrazu;
  6. Monitorování problematiky zaměstnavateli nehlášených úrazů, o kterých se inspektoráty práce dozví od jiných subjektů (PČR, média, dotazy z poradenství) s následným důsledným komplexním postupem při inspekci;
  7. Zapojení do společných kontrol a aktivit Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA).

Rozsah kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v rozsahu jejich kontrolní působnosti a její zaměření pro rok 2024 je podrobně uvedeno v Programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2024

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail